Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Πρόθυμη να πληρώσει φόρο ακινήτων μόνο για το 2009 η Εκκλησία

- το είδα στο toprixtiri.blogspot.com

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, σύμφωνα με την εισήγηση του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, δηλώνει πρόθυμη η Εκκλησία της Ελλάδος να συνεισφέρει μόνο για το 2009 και μόνο για το ποσόν που της αναλογεί για τα ακίνητά της που αποφέρουν εισόδημα.
Η Εκκλησία επίσης, «θεωρεί αυτονόητο ότι ο οποιοσδήποτε φόρος επί της ακινήτου περιουσίας της δεν θα περιλαμβάνει κατ' ουδένα τρόπο τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται και εκείνα επί των οποίων υφίστανται οποιαδήποτε βάρη, τα οποία εμποδίζουν την ελεύθερη αξιοποίησή τους, ή ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί δωρεάν, ή παραμένουν αναξιοποίητα, με σκοπό την ανέγερση και λειτουργία Ιδρυμάτων προνοιακού χαρακτήρα».
Ο κ. Ιερώνυμος, αναφερόμενος στο ΕΤΑΚ, πρόσθεσε: «Θεωρούμε συνεπώς αυτονόητο, ότι ο διάλογος στο πλαίσιο της Επιτροπής για τα ζητήματα αναφορικά με την φορολογία της εκκλησιαστικής περιουσίας θα ξεκινήσει σε μηδενική βάση. Για μας ο διάλογος και η ευρεία δημόσια διαβούλευση αποτελούν ζήτημα αρχής και προϋπόθεση φορολογικής μεταρρύθμισης.»
Η Εκκλησία, σημειώνει επίσης ότι δαπανά 100.000.000 ευρώ ετησίως για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς και «απαιτεί από την Πολιτεία τουλάχιστον, την ισότιμη μεταχείριση με το σύνολο των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)».

Δεν υπάρχουν σχόλια: