Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Good Morning Wonderful, Wonderful Copenhagen

Δείτε το countdown στη δεξιά στήλη των widgets. Κοντεύει να μηδενίσει. Ή μηδένισε ήδη?

Goddag København

Δεν υπάρχουν σχόλια: