Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Θέλουμε κι άλλους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος!

Τα ποτάμια όλης της χώρας αντιμετωπίζουν προβλήματα
Ο κ.Καρτάλης, Γενικός Επιθεωρητής παραδέχτηκε την έλλειψη στελέχωσης.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος δήλωσε ότι απαιτείται στελέχωση της Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς το δυναμικό των τριάντα επιθεωρητών δεν επαρκεί. Παράλληλα επεσήμανε ότι απαιτείται νομοθετική θωράκιση της Υπηρεσίας, ώστε να είναι δυνατή η επιβολή, και όχι μόνο η εισήγηση, ποινών, καθώς και η άμεση δυνατότητα ανάκλησης αδειών για μονάδες, που ρυπαίνουν. Αναφορικά μόνο στο Βέλγιο, μια χώρα μικρότερη από τη δική μας, υπάρχουν 400 Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

Οι Επιθεωρητές που στελεχώνουν την Ε.Υ.Ε.Π., μπορούν να διενεργούν αυτοψίες σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα, που υπάγεται στις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος ή επιβάλλεται για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Επίσης να προβαίνουν σε ελέγχους και μετρήσεις, αλλά και στην συλλογή κάθε χρήσιμου στοιχείου. Συγκεκριμένα, η Ε.Υ.Ε.Π. αποτελείται από τη Γενική Επιθεώρηση και δύο τομείς: της Νοτίου Ελλάδος με έδρα την Αθήνα και της Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στον τομέα Νοτίου Ελλάδος υπάγονται οι περιφέρειες: Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος. Στον τομέα Βορείου Ελλάδος υπάγονται οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

Μετά από κάθε έλεγχο σε μονάδες, συντάσσουν έκθεση αυτοψίας, και σε περίπτωση, που διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος ή των περιβαλλοντικών όρων συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία επιδίδεται στον παραβάτη και καλείται σε απολογία εντός πέντε ημερών. Ο κ.Καρτάλης παραδέχτηκε ότι δέχονται τεράστιες πιέσεις τα ποτάμια μας: ο Ασωπός, ο Κηφισός, ο Ευρώτας, ο Άραχθος, ο Πηνειός, ο Γαλλικός, ο Αξιός, ο Λουδίας και ο Αλιάκμονας. Ειδικότερα, για τον Ασωπό ανέφερε ότι αντιμετωπίστηκε ως οχετός και η Πολιτεία δεν ήταν παρούσα. Αλλά και στην περιοχή των Μεσσαπίων Ευβοίας διαπιστώθηκαν απαράδεκτα υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου, με υποψία να μεταφέρθηκαν απόβλητα του Ασωπού με βυτία αστικών αποβλήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: