Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Τακτικές ετήσιες κρίσεις ανωτάτων αξιωματικών ΕΔ 2010-11

- από το greki-gr.blogspot.com

Ανακοινώνεται ότι, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2010, διενήργησε τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2010-11 των Ανωτάτων Αξιωματικών των ΕΔ, κατά τις οποίες έκρινε(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 14/2010):

α.Στο Στρατό Ξηράς "Διατηρητέους" τους:
(1) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Παπαδάκη Σπυρίδωνα
(2) Αντιστράτηγο (ΜΧ) Λυμπέρη Δημήτριο
(3) Αντιστράτηγο (ΤΘ) Ξιφαρά Σαμπάτη
(4) Αντιστράτηγο (ΤΘ) Θεοφανίδη Κωνσταντίνο

και "Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους" τους

(1) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Νάση Στυλιανό
(2) Αντιστράτηγο (ΠΒ) Κατή Κωνσταντίνο
(3) Αντιστράτηγο (ΠΒ) Κολέτσο Ιωάννη
(4) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Ταμουρίδη Γεώργιο
(5) Αντιστράτηγο (ΠΒ) Γιαννόπουλο Παναγιώτη
(6) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Κούκουζα Ευάγγελο

β. Στο Πολεμικό Ναυτικό "Διατηρητέους" τους:
(1) Υποναύαρχο Δημητριάδη Γεώργιο
(2) Υποναύαρχο Ορφανό Ιωάννη
(3) Υποναύαρχο Γκιώνη Κωνσταντίνο
(4) Υποναύαρχο Ευσταθίου Παναγιώτη
(5) Υποναύαρχο (Μ) Χατζηδάκη Φωκίωνα

και "Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους" τους:
(1) Αντιναύαρχο (M) Κόλλια Παναγιώτη
(2) Υποναύαρχο Ραδίτσα Παναγιώτη
(3) Υποναύαρχο Βαζαίο Νικόλαο
(4) Υποναύαρχο Παπαγιαννίδη Δημήτριο
(5) Υποναύαρχο Κατσαρό Χρήστο
(6) Υποναύαρχο (Μ) Βορριά Ιωάννη
(7) Υποναύαρχο (Ο) Καραλή Δημήτριο
(8) Υποναύαρχο (Ι) Παναγόπουλο Ιωάννη

γ. Στην Πολεμική Αεροπορία "Διατηρητέους" τους:
(1) Υποπτέραρχο (Ι) Ατματζάκη Αντώνιο
(2) Υποπτέραρχο (Ι) Δούμου Γεώργιο
(3) Υποπτέραρχο (Ι) Τσαντηράκη Αντώνιο
(4) Υποπτέραρχο (Ι) Χαρίτο Χρήστο
(5) Υποπτέραρχο (Ι) Πέτρουλα Κωνσταντίνο
(6) Υποπτέραρχο (Ι) Βενέτη Ηλία
(7) Υποπτέραρχο (ΜΗ) Λέλλα Αχιλλέα
(8) Υποπτέραρχο (Ο) Λάτσιο Ευάγγελο
(9) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Καβασακάλη Σταύρο

και "Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους" τους:
(1) Αντιπτέραρχο (Ι) Καλαμάτα Κωνσταντίνο
(2) Αντιπτέραρχο (Ι) Πατσαντάρα Ιωάννη
(3) Αντιπτέραρχο (ΜΗ) Κουνέλη Κωνσταντίνο
(4) Υποπτέραρχο (Ι) Βλαχάβα Κωνσταντίνο
(5) Υποπτέραρχο (Ι) Ιατρίδη Κωνσταντίνο
(6) Υποπτέραρχο (Ι) Αθανασόπουλο Αθανάσιο
(7) Υποπτέραρχο (Ι) Διαμαντίδη Χρήστο
(8) Υποπτέραρχο (Ι) Φλέσσα Ευάγγελο
(9) Υποπτέραρχο (Ι) Κοντογιάννη Ιωάννη
(10) Υποπτέραρχο (Ι) Πρεζεράκο Γρηγόριο
(11) Υποπτέραρχο (ΜΗ) Γιαννιτσόπουλο Θεόδωρο
(12) Υποπτέραρχο (ΕΑ) Λύρη Νικόλαο
(13) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Παπασάββα Παντελή

δ. Στο Στρατολογικό Σώμα "Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του" τον Υποστράτηγο (Σ) Πούλο Γεώργιο

Το ΣΑΓΕ, σε όλους τους παραπάνω αξκούς που κρίθηκαν ‘’Ευδοκίκως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους’’ απονέμει τον τίτλο του Επιτίμου της θέσεως που κατείχαν.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ 2010-11 (ΑΝΑΚ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 15/2010)
Το ΣΑΓΕ κατά τη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2010:

α. Στο Στρατό Ξηράς
(1) Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:
(α) Υποστράτηγο (ΤΘ) Αγγελούδη Δημήτριο
(β) Υποστράτηγο (ΠΒ) Νακόπουλο Γεώργιο
(γ) Υποστράτηγο (ΠΖ) Ζάρα Ιωάννη
(δ) Υποστράτηγο (ΠΖ) Ρουσάκη Θεόκλητο
(ε) Υποστράτηγο (ΤΘ) Τσολακίδη Παναγιώτη
(στ) Υποστράτηγο (ΠΒ) Μπασδάνη Ιωάννη

(2) Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’:
(α) Υποστράτηγο (ΠΖ) Καμάργιο Σταύρος
(β) Υποστράτηγο (ΠΖ) Παναγιωτόπουλο Νικόλαο
(γ) Υποστράτηγο (ΤΘ) Νένο Γεώργιο
(δ) Υποστράτηγο (ΠΒ) Φιλιππαίο Γεώργιο
(ε) Υποστράτηγο (ΠΖ) Ανδριανόπουλο Φώτιο
(στ) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κούτρα Κωνσταντίνο
(ζ) Υποστράτηγο (ΠΖ) Καραγιαννόπουλο Αθανάσιο
(η) Υποστράτηγο (ΠΖ) Χουλιαρά Αλέξανδρο

β. Στο Πολεμικό Ναυτικό
(1) Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων τους :
(α) Υποναύαρχο Δημητριάδη Γεώργιο
(β) Υποναύαρχο Ορφανό Ιωάννη
(γ) Υποναύαρχο (Μ) Χατζηδάκη Φωκίωνα

(2) Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων τους :
(α) Αρχιπλοίαρχο Σκιαδά Γεώργιο
(β) Αρχιπλοίαρχο (Ο) Νιάνια Γεώργιο

γ. Στην Πολεμική Αεροπορία
Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων τους :
(1) Υποπτέραρχο (Ι) Ατματζάκη Αντώνιο
(2) Υποπτέραρχο (Ι) Δούμου Γεώργιο

Το ΣΑΓΕ, σε όλους τους παραπάνω αξκούς που κρίθηκαν ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’ απονέμει τον τίτλο του Επιτίμου της θέσεως που κατείχαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: