Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Άδεια η «δεξαμενή» επιδοτούμενων έργων για το 2010

Σε αγώνα δρόμου για την αναζήτηση πιστώσεων που θα καλύψουν την εθνική συμμετοχή σε κοινοτικά έργα επιδίδεται το υπουργείο Οικονομίας. Παράλληλα, αναζητεί υποψήφιες για χρηματοδότηση επενδύσεις, ικανές να προχωρήσουν γρήγορα και να φέρουν ήδη από φέτος επιδοτήσεις. 

Όταν ξεκίναγε το 2000 το τρίτο ΚΠΣ (έτος που αντιστοιχεί στο 2007 για το ΕΣΠΑ), η τότε ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας είχε προνοήσει να δημιουργήσει μια «δεξαμενή έργων». Πήρε δηλαδή το ρίσκο να προκηρύξει επενδύσεις προτού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με τις Βρυξέλλες, κάτι που έγινε δύο χρόνια μετά. Στόχος ήταν αμέσως μόλις ολοκληρώνονταν οι συζητήσεις με την Ε.Ε. να υπάρχουν «έτοιμα» έργα και να έρθουν οι κοινοτικοί πόροι. Όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη, κάποια από τα έργα κρίθηκαν μη συμβατά, επιβαρύνοντας το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, τα πιο πολλά όμως εντάχθηκαν, προσφέροντας ώθηση. 


Σήμερα, αντίστοιχη δεξαμενή δεν υπάρχει. Ακόμη και δράσεις που προκηρύχθηκαν το 2009 δεν πρόκειται να έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμόδιων υπηρεσιών. Και τούτο διότι κάποιοι επιχειρηματίες θα ζητήσουν παρατάσεις. 

Το ίδιο ισχύει για τα έργα υποδομής, κυρίως περιφερειακά, που θέλουν χρόνο μέχρι να «ωριμάσουν», αλλά και τις προκηρύξεις των υπουργείων για έργα του Δημοσίου. Σε πολλές περιπτώσεις τα προγράμματα επανασχεδιάζονται δραστικά.
Έτσι, θεωρείται εφικτό μεν το 2011 να υπάρχει μια «καλή» δεξαμενή έργων αν επιταχυνθεί η προσπάθεια, αλλά φέτος εκτιμάται (από την ελληνική, αλλά και από την κοινοτική πλευρά) ότι ο κίνδυνος χαμηλής απορροφητικότητας είναι υπαρκτός. Στόχος έχει τεθεί από το 4% των κονδυλίων αξίας 26 δισ. ευρώ να φτάσει στο 15% έως το τέλος του 2010. 

Υπάρχει όμως και θέμα ρευστότητας. Σήμερα, όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη οι πληρωμές από τον προϋπολογισμό προς έργα που έχουν προχωρήσει γίνονται με το σταγονόμετρο λόγω της επιτήρησης.
Το δάνειο που θα παράσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καλύπτει μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Θα παράσχει όμως μια «ανάσα», καθώς το υπουργείο θα έχει δικά του κεφάλαια για να πληρώσει κάποια έργα .
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: