Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Proton Bank: Πρόεδρος του ΔΣ ο Λ. Λαυρεντιάδης

Διευθύνων σύμβουλος ο Τρύφωνας Κολλίντζας.
Η Proton Bank σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι κατόπιν παραίτησης της κα Αλεξάνδρας Σταυροπούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Τρύφωνα Κολλίντζα του Ευάγγελου ως νέο μέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του.

Η εκλογή των νέων μελών θα τεθεί προς επικύρωση στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Το ΔΣ μετά τις παραπάνω αντικαταστάσεις ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα, ορίζοντας τα μέλη του ως εξής: Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης του Βασιλείου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντώνιος Αθανάσογλου του Ιορδάνη, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος, Τρύφων Κολλίντζας του Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Αθανάσιος Παπασπηλίου του Ιωάννη, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Δημήτριος Σαραμαντής του Γεωργίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος, Σμαράγδα Λιαρμακοπούλου του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος, Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Θεόδωρος Ασημακόπουλος του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ελένη Σκούρα του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Παναγιώτης Αλεξάκης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Γεράσιμος Σαπουντζόγλου του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Υπεύθυνα πρόσωπα έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος ορίστηκαν οι κ.κ. Αντώνιος Αθανάσογλου και Τρύφων Κολλίντζας.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: