Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων στις 13/4

Την Τρίτη 13 Απριλίου 2010 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, σε άυλη μορφή, διάρκειας 26 εβδομάδων, ποσού 600 εκατ., λήξεως 15 Οκτωβρίου 2010 και 52 εβδομάδων, ποσού 600 εκατ., λήξεως 15 Απριλίου 2011.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 (Τ+3) και για τους δύο δημοπρατούμενους τίτλους.

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.

Επίσης,...

σύμφωνα με τον κανονισμό των βασικών διαπραγματευτών, δίνεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής και μέχρι τις 12:00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το υπουργείο Οικονομικών δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους* και θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από τη Δευτέρα 12 Απριλίου έως και την Τετάρτη 14 Απριλίου 2010.
 

2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 23 Απριλίου 2010, για απεριόριστα ποσά, αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρίες.

* Επειδή η διακράτηση των τίτλων θα παρακολουθείται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά τους είναι η καταχώρισή τους σε μερίδα του ΣΑΤ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η αστυνομική ταυτότητα και ο ΑΦΜ
ΠΗΓΗ

Crash test για προσφυγή spreads και έντοκα

Σε καθοριστικό crash test για το αν η Ελλάδα θα προσφύγει σύντομα στον μηχανισμό στήριξης ή όχι αναδεικνύονται η πορεία των spreads τις επόμενες ώρες και η δημοπρασία εντόκων, συνολικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ, που έχει προγραμματίσει για αύριο Τρίτη η κυβέρνηση.

Η απόφαση της ευρωζώνης να επισπεύσει την οριστικοποίηση του ποσού της βοήθειας και των τεχνικών λεπτομερειών της, μέσω μάλιστα τηλεδιάσκεψης των υπουργών Οικονομικών, δείχνει την προσπάθεια που καταβάλλει η Ευρώπη να κινηθεί, έστω και στο... και πέντε, ταχύτερα από τις αγορές.

Η οριστικοποίηση των λεπτομερειών του μηχανισμού επισπεύστηκε μετά την εκτίναξη των spreads των ελληνικών ομολόγων σε επίπεδα-ρεκόρ, που αν δεν υποχωρήσουν θα αναγκάσουν την Ελλάδα να εκδώσει ομόλογα υψηλού κινδύνου.

Με 30 δισ. ευρώ πάνω στο τραπέζι -συν επιπλέον 10 - 20 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ- και με οριοθετημένη σε τάξη μεγέθους την τιμολόγηση (Euribor τριμήνου συν 350 μ.β.), η ευρωζώνη αλλά και η κυβέρνηση επιδιώκουν να ηρεμήσουν τις αγορές και να φοβίσουν τους κερδοσκόπους, προκαλώντας βίαιο κλείσιμο short θέσεων και βαθιά ανάσα στα spreads. Η χρήση της βοήθειας παραμένει και για τις δύο πλευρές η έσχατη λύση. 

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: