Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

ΟΑΕΔ: πρόγραμμα πρόσληψης στον τουριστικό τομέα για 50.000 ανέργους

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνει  την έναρξη υλοποίησης του τέταρτου προγράμματος προώθησης της απασχόλησης, στα πλαίσια της πρώτης δέσμης μέτρων για το 2010.
 
Το πρόγραμμα αφορά τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με την επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
(Με νέα ανακοίνωση του οργανισμού το πρόγραμμα διευρύνεται και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας - ΠΗΓΗ)

Οι όροι υλοποίησης περιλαμβάνονται στις σχετικές προκηρύξεις που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ σήμερα 26 Απριλίου 2010.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: