Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Κίνητρα για Γκρέμισμα Πολυκατοικιών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος

- το είδα στο newsmme.blogspot.com
Νέο, ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για τα πολεοδομικά ζητήματα ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος που, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί ώς το τέλος του χρόνου και να τεθεί στη συνέχεια για διαβούλευση, με στόχο να θεσμοθετηθεί κατά το πρώτο δίμηνο του 2011. 

Τμήμα του αποτελεί η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής «ταυτότητας κτιρίου», που ανακοινώθηκε την Τετάρτη από την Τίνα Μπιρμπίλη στο πλαίσιο των μέτρων για τις παρανομίες στους ημιϋπαίθριους, στα υπόγεια, στις πιλοτές, τα πατάρια και στις σοφίτες, τα οποία έχουν γίνει μέσα στο νόμιμο περίγραμμα του κτιρίου...

Οι προτάσεις, που επεξεργάζεται από καιρό ομάδα ειδικών συνεργατών υπό την εποπτεία της γραμματέως του υπουργείου Μαρίας Καλτσά, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

1 Τη δημιουργία μητρώου κατασκευαστών ιδιωτικών έργων, κατά τα πρότυπα αυτών που ισχύουν για τα δημόσια έργα. Σε αυτό θα ενταχθούν όσοι απασχολούνται σήμερα στην οικοδομή, εφόσον διαθέτουν κάποιες προϋποθέσεις, και θα θεσπίζονται κριτήρια για όσους θα θελήσουν να ενταχθούν στο μέλλον.

2 Τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής πολεοδομίας, που θα επιβάλει να γίνονται όλες οι συναλλαγές με τους μηχανικούς και τους πολίτες μέσω e-mails. Με αυτόν τον τρόπο θα μπει τέρμα στο γνωστό «γρηγορόσημο». Θα τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο για τις οικοδομικές άδειες, αρχίζοντας από αυτές που θα εκδοθούν από τον Οκτώβριο. Σε μια πενταετία υπολογίζεται ότι θα έχουν μηχανογραφηθεί και οι παλαιότερες άδειες, τουλάχιστον αυτές που εκδόθηκαν μετά το 1985.

3 Την αναθεώρηση του ΓΟΚ αλλά και του κτιριοδομικού κανονισμού, που θα επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης του αρχιτέκτονα μέσα στα όρια τα οποία θα χαραχθούν σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, που θα γίνει η βάση κάθε πολεοδομικής αναφοράς. Στόχος είναι να γίνει επιτέλους πράξη η ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων, που θα αποτελέσουν γωνιές πρασίνου και χώρους συνάθροισης πολιτών σε κάθε γειτονιά.

4 Τη συγκρότηση σώματος ορκωτών μηχανικών που θα ελέγχουν τις οικοδομικές άδειες κατά διαστήματα, π.χ. ανά δεκαετία, και θα επικυρώνουν την «ταυτότητα κτιρίου». Με αυτόν τον τρόπο δεν θα ελέγχονται μόνον οι ενδεχόμενες παρανομίες, αλλά και επεμβάσεις που γίνονται εκ των υστέρων στις οικοδομές, όπως π.χ. η ενοποίηση δωματίων ή μετατροπή ισόγειων διαμερισμάτων σε καταστήματα, οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν τη στατική επάρκεια των κτιρίων και να δημιουργήσουν προβλήματα σε περίπτωση σεισμού.

5 Τη θεσμοθέτηση κινήτρων για την κατεδάφιση παλιών πολυκατοικιών, για τη δημιουργία χώρου πρασίνου σε υποβαθμισμένες γειτονιές. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να επιλέξουν ακίνητα, ή και έτοιμα διαμερίσματα ανάλογης αξίας από την αγορά.

6 Τη δημιουργία ταμείου γης, που θα συνδυαστεί με τα παραπάνω μέτρα και θα προκύψει από τις εισφορές σε γη με την ένταξη νέων περιοχών στο σχέδιο, αλλά και από ακίνητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (στρατόπεδα κ.λπ.). Με αυτόν τον τρόπο θα υλοποιηθεί η «απόσυρση» παλιών οικοδομών, με βάση την εθελοντική συμμετοχή των ιδιοκτητών. Το ποσοστό των ιδιοκτητών που θα παίρνει τις αποφάσεις θα καθοριστεί, και αναμένεται να είναι τουλάχιστον 75%. Σήμερα, για την αλλαγή του κανονισμού της πολυκατοικίας απαιτείται ομοφωνία.

Υπό αναθεώρηση, τέλος, βρίσκεται η διαδικασία ένταξης νέων περιοχών στο σχέδιο, που θα γίνεται με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, αλλά θα συνδυάζεται με τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού. Από τα ειδικά χωροταξικά πρόκειται να αναθεωρηθεί αυτό που αφορά τον τουρισμό -ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται η επεξεργασία για τα νησιά και τον παράκτιο χώρο στην ηπειρωτική χώρα-, καθώς και αυτό που αφορά την προστασία των ορεινών όγκων

Δεν υπάρχουν σχόλια: