Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

The Difference between Goldman Sachs and Tanzania ? (The Guardian)A few years back, Britain's The Guardian summed up the situation: 

''What's the difference between Tanzania and Goldman Sachs? 
  •  One is an African country that makes $2.2 billion a year and shares it among 25 million people. 
  • The other is an investment bank that makes $2.6 billion and shares most of it between 161 people.''
--------------------------------------------------------------

Και στα ελληνικά:
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Goldman Sachs και της Τανζανίας; (από την εφημερίδα Guardian)

Πριν κάποια χρόνια η βρετανική εφημερίδα Guardian έκανε την εξής διαπίστωση:

"Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Goldman Sachs και της Τανζανίας?
  • Η μία είναι μια αφρικανική χώρα που βγάζει 2,2 δισ. δολάρια το χρόνο και τα μοιράζει σε 25 εκατομμύρια ανθρώπους.
  • Η άλλη είναι μία τράπεζα επενδύσεων που βγάζει 2,6 δισ. δολάρια το χρόνο και μοιράζει το μεγαλύτερο μέρος απ' αυτά σε 161 ανθρώπους."

Δεν υπάρχουν σχόλια: