Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Open Internet


This is a video about free and open web access. An Open Internet should be a right for all people, of all backgrounds, with all interests. Net Neutrality is for all of us. Enjoy.

Δεν υπάρχουν σχόλια: