Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Αυτό είναι ένα μέρος μόνο από το πακέτο των μέτρων. Η συνέχεια έρχεται το Σεπτέμβριο !!!


Σύμφωνα με τους αναλυτές, η Ελλάδα, αν και πήρε το δάνειο που λύνει τα πρόβλημα ρευστότητας για δύο χρόνια, υπάρχουν όμως ακόμα κίνδυνοι που πρέπει η χώρα να τους αντιμετωπίσει.

Τα νέα μέτρα που επέβαλαν οι δανειστές, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, όπως λένε οι αναλυτές, τις τέσσερεις ακόλουθες προκλήσεις:

Η πρώτη πρόκληση αφορά στον εξωτερικό δανεισμό της Ελλάδας. Η προοπτική το ελληνικό χρέος να φτάσει στο 150%  του ΑΕΠ τα επόμενα δύο χρόνια παραμένει, παρά τα νέα μέτρα λιτότητας της ελληνικής κυβέρνησης.

Η δεύτερη πρόκληση έχει να κάνει με τη συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας, η οποία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και στο 7%.

Η τρίτη πρόκληση αφορά στα προβλήματα ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και στον αντίκτυπο που θα έχουν αυτά στους ξένους επενδυτές.

Η τέταρτη και τελευταία πρόκληση της ελληνικής οικονομίας,  σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές,  έχει να κάνει με την διακοπή της ροής κρατικών κεφαλαίων στον ιδιωτικό τομέα μέχρι το 2013.

Στο ερώτημα πόσο θα διαρκέσει το πρόγραμμα λιτότητας στο οποίο μπήκε ήδη η ελληνική οικονομία. Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για μία τριετία. Οι αναλυτές όμως, κάνουν λόγο για μία πενταετία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης του χρονοδιαγράμματος.

Εάν η χώρα δεν πετύχει τους στόχους-προκλήσεις, τότε οι αναθεωρήσεις στο πακέτο μέτρων και η ανάγκη λήψης επιπλέον πρωτοβουλιών προς την ίδια κατεύθυνση κρίνονται κάτι παραπάνω από δεδομένες.

Αρχής γενομένης από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι θα γίνει η πρώτη προσθήκη. Αρχικά υπήρχε μια σκέψη για την ανακοίνωση όλου του πακέτου την περασμένη Κυριακή, αλλά τελικά στο εσωτερικό της κυβέρνησης επικράτησαν ψυχραιμότερες απόψεις για να «σπάσει» στα δύο, προκειμένου το κόστος (οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό) να επιμερισθεί και να μειωθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή που και η πίεση ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: