Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Εσωτερικός δανεισμός με ομόλογα, για το εφάπαξ των δημ.υπαλλήλων

Με καλυμμένα από το Κράτος δάνεια σχεδιάζει η κυβέρνηση να...
επιλύσει -εν μέρει έστω- το πρόβλημα ρευστότητος του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, το οποίο αδυνατεί να καταβάλει το εφάπαξ σε περίπου 30.000 υπαλλήλους που ήδη έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους.

Στην συνάντηση που είχε το προεδρείο της ΑΔΕΔΥ, ο υπουργός Οικονομικών δεσμεύτηκε να παρουσιάσει έως την ερχόμενη Παρασκευή το αργότερο, τις λεπτομέρειες του σχεδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρηματοπιστωτικοί φορείς που ελέγχονται από το Κράτος (όπως π.χ. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) θα δανειοδοτήσουν το ΤΠΔΥ, έναντι ομολόγων ή εγγυήσεων που θα λάβουν από το ελληνικό δημόσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: