Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Τα Κοινοβούλια της Σουηδίας και της Γερμανίας μπλοκάρουν την Πανευρωπαϊκή Εγγύηση των Καταθέσεων

Το σουηδικό κοινοβούλιο Riksdag και το γερμανικό Bundesrat αντέδρασαν στις τροποποιήσεις που πρότεινε η Κομισιόν επί της Οδηγίας για το Κεφάλαιο Εγγυήσεων των τραπεζικών Καταθέσεων. Σύμφωνα με την τροποποιημένη Οδηγία, το κεφάλαιο εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων θα πρέπει να προσφέρει πλήρη εξασφάλιση των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ, σε περίπτωση κατάρρευσης κάποιας τράπεζας. Το κεφάλαιο αυτό πρόκειται να χρηματοδοτηθεί κατά 75% από συνεισφορές των τραπεζών, ενώ το υπόλοιπο θα προκύψει από άλλες πηγές. Ωστόσο το σουηδικό κοινοβούλιο...
αντέδρασε στην πρόβλεψη μίας πρότασης της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε μία χώρα της Ε.Ε. να υποχρεωθεί να δανείσει χρήματα στα κεφάλαια εγγυήσεων άλλων χωρών μελών της Ε.Ε., αν στις χώρες αυτές τα αντίστοιχα κεφάλαια είναι περιορισμένα. Το σουηδικό κοινοβούλιο, εναντιούμενο προς τη σουηδική κυβέρνηση, είπε ένας τέτοιος υποχρεωτικός δανεισμός θα μπορούσε να οδηγήσει κάποια κράτη μέλη σε υποχρηματοδότηση των δικών τους κεφαλαίων εγγύησης, αφού θα ξέρουν ότι κάποιος άλλος θα μπορούσε να είναι ο δανειστής τους την τελευταία στιγμή. Το σουηδικό και το γερμανικό κοινοβούλιο έθεσαν, επίσης, το επιχείρημα ότι αυτή η πρόβλεψη αποτελεί παραβίαση της θεμελιώδους αρχής της Ε.Ε. περί επικουρικότητας.

Το Σύμφωνο της Λισαβώνας δίνει στα εθνικά κοινοβούλια το δικαίωμα να ζητήσουν από την Κομισιόν να αναθεωρήσει, αλλά όχι να αποσύρει, μία πρότασή της, και αυτό σε περίπτωση που το ένα τρίτο των εθνικών κοινοβουλίων αντιδράσει στην προτεινόμενη νομοθεσία μέσα στο χρονικό περιθώριο των οχτώ εβδομάδων. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση ενστάσεων από τα εθνικά κοινοβούλια επί της Οδηγίας για το Κεφάλαιο Εγγυήσεων των τραπεζικών Καταθέσεων είναι η 25η Οκτωβρίου, ενώ μέχρι τώρα μόνο έξι κοινοβούλια έχουν μόλις αρχίσει να εξετάζουν την πρόταση, αφού συνέπεσε με την κοινοβουλευτική θερινή διακοπή στις περισσότερες χώρες. Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται αυτή η νέα πρόβλεψη του Συμφώνου της Λισαβώνας. Το γερμανικό κοινοβούλιο θα αποφασίσει σήμερα αν τελικά θα ασκήσει επίσημη ένσταση στην πρόταση της Κομισιόν, όπως αναφέρει η DPA.

Riksdag  
Interparliamentary EU information exchange 
DPA

Δεν υπάρχουν σχόλια: