Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Προθεσμία υποβολής ψηφοδελτίων

 
Υποβολή δήλωσης κατάρτισης Συνδυασμού
Η δήλωση του συνδυασμού καταρτίζεται γραπτώς και υποβάλλεται στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών
Η υποβολή της δήλωσης στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών γίνεται είτε με:
  • επίδοση από δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου Δημάρχου ή των υποψήφιων συμβούλων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα δημότη είτε με
  • παράδοση με απόδειξη  από τον υποψήφιο Δήμαρχο ή τους υποψήφιους συμβούλους.
Η επίδοση ή η παράδοση πραγματοποιείται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 12η ώρα βραδινή της 17ης Οκτωβρίου 2010. 

Συμπληρωματική δήλωση συνδυασμού
Συμπλήρωση του συνδυασμού επιτρέπεται να γίνει μόνο μέχρι τη λήξη της 20ήμερης προθεσμίας που απαιτείται για την επίδοση ή παράδοση της δήλωσης του συνδυασμού στο αρμόδιο δικαστήριο, δηλ. μέχρι και την 12η ώρα βραδινή της 17ης Οκτωβρίου 2010, και μόνο προκειμένου να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό υποψηφίων συμβούλων. Στην περίπτωση αυτή η συμπληρωματική δήλωση υποβάλλεται μόνο από τον υποψήφιο Δήμαρχο. Επισυνάπτονται, δε, σε αυτή τα στοιχεία που αναγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: