Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Οι βασικές αλλαγές που προτείνονται για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο)
Η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου (Φωτογραφία: Eurokinissi )

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα Σάββατο, στο πλαίσιο της 65ης Συνόδου των Πρυτάνεων, στο Ρέθυμνο, οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

«Οφείλουμε στα παιδιά μας, οφείλουμε στο μέλλον της Ελλάδας μια αλλαγή στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Θέλουμε Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα με ποιότητα, λογοδοσία, αξιοκρατία, εξωστρέφεια και κυρίως θέλουμε σπουδές με αξία και πτυχία με αντίκρισμα για τα παιδιά μας» δήλωσε, από το βήμα της Συνόδου, η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας:


«Σήμερα καταθέτουμε προτάσεις και επιδιώκουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ξεκινάει ένας διάλογος, με συγκεκριμένες φάσεις, με χρονοδιάγραμμα, ώστε η εθνική στρατηγική για την Παιδεία να μην γίνει αντικείμενο κομματικής αντιπαλότητας. Σε αυτό το μεγάλο έργο θα κριθούμε όλοι, από τη συμμετοχή μας και όχι από την άρνησή μας».


Όπως αναφέρεται στο κείμενο διαβούλευσης για την έναρξη του διαλόγου για την ανώτατη εκπαίδευση, «κάθε αλλαγή που προτείνεται, επιχειρεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά διαπιστωμένες αδυναμίες, δυσλειτουργίες και χρόνιες παθογένειες».


Οι βασικές αλλαγές που προωθούνται

 • Ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, μέσω...
της εκχώρησης αρμοδιοτήτων, τις οποίες σήμερα έχει το Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης (μισθοδοσία, έγκριση πιστώσεων και διορισμών). Σύμφωνα με το υπουργείο «κάθε Ίδρυμα οφείλει να είναι σε θέση να διαχειριστεί και να υποστηρίξει τις επιλογές του. Είναι απαραίτητη η δημιουργία οργάνων που θα λειτουργούν με υψηλή αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, και θα υπόκεινται σε ουσιαστική λογοδοσία. Η πλήρης αυτοδιοίκηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ικανοποιεί ένα ισχυρό και για πολλά χρόνια σταθερό αίτημα της ακαδημαϊκής κοινότητας που αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

 • Μετάβαση από το σημερινό σύστημα σε αυτό της διοίκησης από το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο κάθε Ιδρύματος. Στόχος της διαβούλευσης είναι ο λεπτομερής προσδιορισμός της σύνθεσης, της συγκρότησης και της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων της νέας διοίκησης των Ιδρυμάτων, ώστε να πληρούνται οι συνθήκες για την αποτελεσματική, διαφανή και ποιοτική τους λειτουργία. Είναι αναγκαιότητα η λειτουργία θεσμικών αντίβαρων για προγραμματισμό και έλεγχο.
Το Συμβούλιο Διοίκησης προτείνεται να αποτελείται από άμεσα εκλεγμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος, εξωτερικά μέλη, φοιτητές και εκπροσώπους του διοικητικού προσωπικού. Τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου είναι σημαντικές προσωπικότητες που έχουν διακριθεί σε διάφορους τομείς της επιστήμης, των γραμμάτων, των τεχνών και της ευρύτερης κοινωνίας, τα οποία επιλέγονται ως άτομα και όχι ως ex ufficio εκπρόσωποι φορέων ή οργανισμών. Στόχος είναι η δημιουργία ισχυρών δομών που θα εγγυώνται τις ξεκάθαρες αρμοδιότητες και την αποφυγή φαινομένων δυαρχίας.
 • Η διοίκηση και οργάνωση που διασφαλίζουν τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες, αποτρέπουν τη βία, τον κομματισμό και την ευνοιοκρατία και οδηγούν σε Ανώτατα Ιδρύματα μοντέλα εξωστρέφειας και χρηστής διαχείρισης.
 • Δημόσια ειδική υπηρεσία ή ανεξάρτητη αρχή αναλαμβάνει τη διαχείριση και κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης στα Ιδρύματα, την κοστολόγηση των υπηρεσιών, την επεξεργασία σχετικών δεικτών και προτύπων και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από τα Ιδρύματα.
 •  Θεσμικοί κανόνες με κίνητρα για χορηγίες ή δωρεές και αξιοποίηση της περιουσίας των Ιδρυμάτων.
 • Αλλάζουμε την εσωτερική οργάνωση των Ιδρυμάτων και των προγραμμάτων σπουδών. Στόχος, το πτυχίο με αντίκρισμα. Με πραγματική ελευθερία εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών για τους φοιτητές.
 • Ευέλικτα δομημένα προγράμματα σπουδών, για τα οποία έχει ευθύνη η σχολή, με ποιότητα διεθνούς εμβέλειας που εξασφαλίζεται και με την εισαγωγή διαδικασιών πιστοποίησή τους από διεθνούς σύνθεσης επιτροπές επιστημόνων και με διδακτικό προσωπικό με επιστημονική αναγνώριση και αφιερωμένο στα καθήκοντά του.
 • Οι νέοι φοιτητές εισάγονται σε Σχολές ή ανάλογα με τις συνθήκες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό ίδρυμα). Εντάσσονται στα επιμέρους προγράμματα σπουδών της Σχολής, μετά από το τέλος του πρώτου έτους, ανάλογα με τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις τους.
 • Ενθαρρύνεται η κινητικότητα των φοιτητών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών (στη Σχολή, το Ίδρυμα και άλλα Ιδρύματα της χώρας αλλά και στο εξωτερικό).
 • Το διδακτικό προσωπικό κρίνεται, αξιολογείται και εξελίσσεται με διαδικασίες που δεν επιτρέπουν σε κανέναν την αμφισβήτηση της επιστημονικής τους αξίας. Αναπροσδιορίζονται οι βαθμίδες του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Θεσμοθετείται η δυνατότητα ταυτόχρονης υπηρεσίας σε ελληνικό και ΑΕΙ άλλης χώρας.
 • Ενθαρρύνουμε Κέντρα Αριστείας που αναδεικνύουν τις καλές πρακτικές στη μάθηση. Οι περιοχές αριστείας στηρίζονται, αναδεικνύονται και η ποιότητά τους διαχέεται παντού.
 • Δημιουργείται Εθνικό Πανεπιστημιακό Κέντρο μέσω του οποίου στηρίζονται οι επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες των Ιδρυμάτων, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πνευματικά τους δικαιώματα.
 • Σε κάθε Πανεπιστήμιο θεσμοθετούνται Σχολές Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης, οργανωμένα προγράμματα διδακτορικών σπουδών και απονέμουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Τα πλήρως αυτοδιοικούμενα Ιδρύματα έχουν την ευθύνη για την οργάνωση των σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους, με τη στήριξη της πολιτείας. Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, τις διαδικασίες εξετάσεων και φοίτησης εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του κάθε Ιδρύματος, μέσα σε ευρύ πλαίσιο που ορίζει η πολιτεία.
 • Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης τα ΑΕΙ προσφέρουν αυτοτελώς ή μέσω των Ινστιτούτων τους προγράμματα Διά Βίου Μάθησης. Τα προγράμματα προσφέρονται είτε στους χώρους του Ιδρύματος, είτε εκτός του Ιδρύματος είτε εξ αποστάσεως, σύμφωνα και με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για γνώση και νέες σύγχρονες δεξιότητες. 
ΠΗΓΗ1

Μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών σημειώθηκαν αργά το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Ρέθυμνο, λίγα μέτρα πριν το ξενοδοχείο όπου διεξάγεται η 65η Σύνοδος των Πρυτάνεων και στην οποία μετέχει και η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι διαδηλωτές, πραγματοποιώντας την προγραμματισμένη πορεία τους προς το χώρο διεξαγωγής της Συνόδου, προσπάθησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να φτάσουν στο ξενοδοχείο, χρησιμοποιώντας καδρόνια, αυγά και γιαούρτια, τα οποία εκτόξευσαν προς τους αστυνομικούς. Αστυνομικοί απώθησαν τους διαδηλωτές, κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών, ενώ συνελήφθησαν τέσσερα άτομα Ο διαδηλωτές αποχώρησαν προς την πόλη του Ρεθύμνου. Εκεί, ορισμένοι που αποκόπηκαν από την πορεία, προκάλεσαν μικρές φθορές σε αυτοκίνητα. Το κλίμα  στην πόλη παραμένει  ήρεμο.

Η παρουσία της Αστυνομίας παραμένει ισχυρή αλλά διακριτική.


ΠΗΓΗ2

2 σχόλια:

taspa είπε...

M' εχουν κουρασει αληθεια!!!!!!!!
Επισκεπτες καθηγητες λοιπον.......πως με γυριζει χρονια πισω οταν το ΑΠΘ ειχε ΙΠΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ!!!!!!
Καλα τελειωσαμε......θα σπουδαζουν τα παιδια ........φιλοσοφιαν τε και θεολογιαν, μαθηματικα και ιατρικην,αστρονομιαν και γεωγραφιαν.........καπως ετσι ειναι τα βιογραφηκα μεχρι το τελος του 19ου αιωνα.
Χαιρετα μου την γνωση καλημερισε μου τον εργατη του μελλοντος.

typhoon είπε...

Σε πολλά θέματα υιοθετεί απλά την πραγματικότητα. Ξέρεις πόσοι είναι οι ιπτάμενοι, αν και έχουν την τυπική θέση?

Από την άλλη, αφού αυξάνει την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, ας αναλάβουν επιτέλους Σύγκλητος, Πρυτανικό και Κοσμητεία τις ευθύνες τους, απέναντι στο ποιες και τι σπουδές θέλουν να παρέχουν.
Ο εγκλωβισμός των σπουδών σε επαγγελματικά αδιέξοδα προγράμματα σπουδών πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Κανείς νέος δεν έρχεται πια να σπουδάσει χαριν γούστου.

Πάντως, το θέμα που φαινόταν να καίει (περί διαχείρισης των οικονομικών) μάλλον το άφησε να αιωρείται.