Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Μας δίνει την τρίτη δόση το το ΔΝΤ αλλά....


- Διαπιστώνει υστέρηση στα έσοδα

- Ζητάει επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και στα κλειστά επαγγέλματα

- Θα συζητήσει για επιμήκυνση αποπληρωμής του δανείου εφόσον το δεχτούν πρώτα οι Ευρωπαίοι

- Στις αρχές του 2012 βλέπουν ανάκαμψη στην οικονομία μας

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ολοκλήρωσε τη δεύτερη εξέταση της απόδοσης της Ελληνικής οικονομίας και χτυπάει καμπανάκι για την υστέρηση στα έσοδα ενώ επισημαίνει ότι ο δρόμος για την επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανείου περνάει πρώτα από την Ευρώπη.

Από τη μία πλευρά μας δίνει συγχαρητήρια για τα έως τώρα μέτρα αλλά από την άλλη...
σημειώνει καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις, ενώ θέλει εδώ και τώρα την απελευθέρωση της αγοράς στους τομείς του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου.

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Μουρίλο Πορτουγκάλ, γενικού διευθυντή και Αναπληρωτή Προέδρου:

Δεδομένων των σημείων πίεσης στο δημόσιο τομέα και και του συνεχιζόμενου δυσμενούς επενδυτικού κλίματος που εξακολουθεί να υπάρχει, παραμένουν ουσιαστικής σημασίας οι συνολικές και έγκαιρες μεταρρυθμίσεις, για να διασφαλιστεί η δυναμική στην ανανεωμένη ανάπτυξη και στα επίπεδα βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, με την παράλληλη προστασία των ευάλωτων ομάδων."

Οι οφειλές είναι θέμα που απαιτεί μέριμνα, αλλά η συνέχεια του υπό-εκτέλεση προϋπολογισμού θα πρέπει να επιτρέψει την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το τέλος του έτους."

Εξίσου σημασίας είναι το ευρύτερο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, ώστε να προωθηθεί μια εύρωστη ανάκαμψη που οδηγείται από επενδύσεις. Οι τομείς ζωτικής σημασίας περιλαμβάνουν τις μεταρρυθμίσεις του δευτέρου σταδίου στην αγορά εργασίας, το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και την απελευθέρωση της αγοράς στους τομείς του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου."

Μια διευθέτηση για την Ελλάδα για τη μετάβασή της σε καθεστώς Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού, που προβλέπει μεγαλύτερες παρατάσεις της περιόδου αποπληρωμής σε σύγκριση με την τρέχουσα Διευθέτησης Ετοιμότητας Παροχής, θα προωθηθεί για εξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ όταν επιτευχθούν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων για μια παράλληλη παράταση της λήξης των δικών τους δανείων.

Σε μια συνέντευξη, ο Πάουλ Τόμσεν που είναι επικεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ, συζητά τις δυσκολίες που εμπλέκονται στην προσπάθεια της εξυγίανσης και στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.

Διαβάστε τι τονίζει στη συνέντευξη:

IMF Survey online: Τι χρειάζεται να κάνει η Ελλάδα στους επόμενους μήνες;

Τόμσεν: Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ολοκλήρωση του πρώτου κύματος δημοσιονομικών προσαρμογών και μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικά σημαντικής μεταρρύθμισης στο συνταξιοδοτικό. Το οικονομικό πρόγραμμα βρίσκεται τώρα σε σταυροδρόμι. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών και η περικοπή δαπανών ήταν απαραίτητες, αλλά αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να εντατικοποιηθούν περαιτέρω για να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται. Για το λόγο αυτό απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του ελέγχου στις κρατικές δαπάνες, και βελτίωση ιδιαίτερα στη διοίκηση των δημοσιονομικών εσόδων, στις κρατικές επιχειρήσεις και στον τρόπο διαχείρισης του τομέα της υγείας.

Επιπλέον, στο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται μια δεύτερη σειρά μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην προώθηση της ανάπτυξης και στο άνοιγμα της οικονομίας. Όταν εφαρμοστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς.

IMF Survey online: Γιατί έχουν τέτοια προτεραιότητα αυτές οι μεταρρυθμίσεις στο εγγύς μέλλον;

Τόμσεν: Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να γίνει πιο ανταγωνιστική, που είναι το κλειδί για την αποκατάσταση της ανάπτυξης, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για τη βελτίωση των εισοδημάτων. Ταυτόχρονα, οι μεταρρυθμίσεις που μειώνουν τις δημοσιονομικές ανισορροπίες θα μειώσουν επίσης τα επιτόκια, και θα μειώσουν την πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες και στους συντελεστές φορολογίας. Επιτρέψτε μου μια μικρή ανάλυση.

Μια βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των επαγγελμάτων στον τομέα των υπηρεσιών, που ελέγχεται νομοθετικά σε υψηλό βαθμό. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα επικεντρωθούν ιδιαίτερα στους δικηγόρους, στους συμβολαιογράφους, στους μηχανικούς, στους αρχιτέκτονες, στους οικονομικούς ελεγκτές και στους φαρμακοποιούς, που είναι επαγγέλματα που παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός θα μειώσει σημαντικά το κόστος αυτών των υπηρεσιών, πράγμα που θα ωφελήσει ταυτόχρονα και τους καταναλωτές, και τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις και τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες θα ωφεληθούν κάνοντας ανάλογα τα δικά τους προϊόντα πολύ πιο ανταγωνιστικά.

Η μεταρρυθμίσεις στην Υγειονομική Περίθαλψη και στις κρατικές επιχειρήσεις είναι σημαντικές γιατί θα βοηθήσουν στην επίτευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής και στην αποδοτικότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Ο Ελληνικός λαός πληρώνει τιμές για την περίθαλψη που είναι υψηλότερες απ’ ότι είναι απαραίτητο, και χρειάστηκε να πληρώσει τους λογαριασμούς για κόστη στις κρατικές επιχειρήσεις που δεν συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα. Τα μέτρα λοιπόν θα επικεντρωθούν στη μείωση του κόστους με τη βελτίωση της διοίκησης, με τη μείωση των φαρμακευτικών δαπανών, με τη μείωση των νοσοκομειακών δαπανών και με τη μείωση των υψηλών μισθών στις κρατικές επιχειρήσεις.

Θέλω ιδιαίτερα να υπογραμμίσω τη σημασία που και εμείς και η κυβέρνηση αποδίδουμε στη ενίσχυση της διοίκησης των δημοσιονομικών εσόδων της Ελλάδος. Είναι σημαντικό να πληρώσουν όλοι το δίκαιο φορολογικό τους μερίδιο, ιδιαίτερα οι μεγάλοι εισοδηματίες οι οποίοι κατάφερναν να αποφεύγουν την καταβολή φόρων στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους φτωχούς να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος της προσαρμογής.

IMF Survey online: Γιατί είναι τόσο σημαντική η νομοθεσία που θα επιτρέπει τη σύναψη μισθολογικών συμφωνιών σε επίπεδο επιχειρήσεων. Αυτό θα οδηγήσει σε μαζικές περικοπές μισθών;

Τόμσεν: Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η Ελληνική αγορά εργασίας συνέβαλε την τελευταία δεκαετία στη δυσανάλογη αύξηση μισθών και στην απώλεια της ανταγωνιστικότητας. Για το λόγο αυτό, οι μισθοί πρέπει να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με την παραγωγικότητα. Μεσοπρόθεσμα, οι μισθολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα θα διέπονται από βελτιώσεις της παραγωγικότητας. Μια πιο ανοιχτή και πιο δυναμική αγορά εργασίας θα προσφέρει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς βελτιώνεται το επιχειρηματικό περιβάλλον και επεκτείνεται η οικονομία.

IMF Survey online: Μήπως οι Ελληνικές Τράπεζες εξαρτώνται υπερβολικά από χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας;

Τόμσεν: Τα μέτρα της ΕΚΤ για τη στήριξη της ρευστότητας στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήταν πολύ αποτελεσματικά. Στην εξέλιξη των πραγμάτων, η δυσκολία που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες θα είναι η ανάκτηση της πρόσβασης στις διατραπεζικές και στις διεθνείς αγορές, καθώς και η μετάβαση από τις προσωρινές διευθετήσεις με πειθαρχημένο τρόπο.

Οι εξελίξεις σχετικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών υπήρξαν επίσης ενθαρρυντικές. Οι τράπεζες μπόρεσαν να συγκεντρώσουν σημαντικά κεφάλαια από συναλλαγές στην αγορά, και επίσης το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας που συστάθηκε σαν μέρος του οικονομικού προγράμματος, δεν χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί.

IMF Survey online: Πότε αναμένεται το ΔΝΤ να παρατείνει τους όρους αποπληρωμής στη χρηματοδότησή του;

Τόμσεν: Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΝΤ είπε ότι είναι διατεθειμένος να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ την μετατροπή της υπάρχουσας Διευθέτησης Ετοιμότητας Παροχής της Ελλάδος σε Διευρυμένο Πιστωτικό Μηχανισμό. Αυτή η διευθέτηση θα παρέτεινε την περίοδο αποπληρωμής του δανείου από 5 σε 10 χρόνια. Για να είναι κάτι τέτοιο αποτελεσματικό, θα πρέπει οι χώρες-εταίροι της περιοχής του Ευρώ να συμφωνήσουν για μια παρόμοια παράταση της περιόδου αποπληρωμής για το δικό τους μερίδιο των δανείων προς την Ελλάδα.

IMF Survey online: Πολλές ομάδες στην Ελλάδα εκφράζουν δυσαρέσκεια. Πότε θα βελτιωθεί η κατάσταση;

Τόμσεν: Το πρόγραμμα της κυβέρνησης είναι φιλόδοξο. Έχουν γίνει ευρείες αλλαγές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι ευνόητο ότι υπάρχει δυσφορία και αντίσταση. Όμως η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει το οικονομικό πρόγραμμα με μεγάλη αίσθηση δικαιοσύνης. Τα μέτρα προστατεύουν τις πιο ευάλωτες ομάδες και αυτές οι παράμετροι θα συνεχίσουν να διέπουν τις προσπάθειες κατά την εξέλιξη των πραγμάτων.

Χωρίς αμφιβολία αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα και το λαό της, αλλά αναμένουμε ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στο τέλος του 2011. Η δημοσιονομική κατάσταση θα βελτιωθεί καθώς μειώνεται το έλλειμμα, και το οφέλη από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα θα γίνουν εμφανή, καθώς οι βελτιώνονται υπηρεσίες.

IMF Survey online: Ποιό είναι το επόμενο ορόσημο;
Τόμσεν: Η επόμενη επιθεώρηση του οικονομικού προγράμματος θα είναι τον Μάρτιο, και αναμένουμε ότι θα συζητήσουμε με την Κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους εταίρους μας τα επόμενα βήματα για να διασφαλίσουμε την επιτυχή συνέχιση του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: