Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Der Spiegel: Τα ελλείμματα των χωρών της ευρωζώνης για το 2010 !!!

Σχόλιο typhoon: Προσέξτε ότι η μόνη χώρα της  ευρωζώνης  που προβλέπεται να κλείσει το 2010 με δημόσιο έλλειμμα κάτω από το όριο του 3%, που ορίζει η ευρωπαϊκή συνθήκη του Μάαστριχτ, είναι το... Λουξεμβούργο. Καμία άλλη !!!
Όσα έζησε η Ελλάδα πέρυσι ήταν τελικά ένα περίσσεμα ευρωπαϊκής υποκρισίας και μόνο...
Τελικά η μόνη χώρα της Ε.Ε. που θα έπρεπε να έχει δικαίωμα λόγου για το 2011 (σύμφωνα με τις γερμανικές προτάσεις) είναι το Λουξεμβούργο και μόνο!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: