Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Δίνουν το καλό παράδειγμα…

Εναρμονισμένη στο κλίμα της εποχής που επιτάσσει των περιορισμό των δαπανών, η Βουλή προχωράει σε περαιτέρω περιστολή των δαπανών του Προϋπολογισμό τους για το 2010. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος κ.Φίλιππος Πετσάλνικος, οι περικοπές θα φτάσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ.Πετσάλνικο, ο μηνιαίος μισθός των βουλευτών μειώνεται κατά 800 ευρώ... Αναλυτικά οι περαιτέρω περικοπές που θα λάβουν χώρα στον προϋπολογισμό της Βουλής είναι οι εξής:
Σε ότι αφορά τους βουλευτές μειώνονται κατά 10% τα έξοδα παράστασης που προβλέπονται για το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής. Επίσης για τους Βουλευτές θα ισχύσει και για το 2010 η μείωση της Βουλευτικής αποζημίωσης κατά 5%, η οποία αντιστοιχεί μηνιαία σε 390 €. Επιπλέον μειώνονται κατά 10% τα επιδόματα των Βουλευτών για οργάνωση του γραφείου και έξοδα κίνησης. Η μείωση αυτή ανέρχεται σε 220 € μηνιαίως. Παράλληλα μειώνεται κατά 15% η αποζημίωση για συμμετοχή στις Επιτροπές της Βουλής, ποσό που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε μείωση 200 € μηνιαίως.
Από τα μέτρα αυτά η μείωση συνολικά των μηνιαίων αποδοχών των Βουλευτών υπολογίζεται περί τα 800 € και για τον Πρόεδρο της Βουλής περί τα 1.030 € μηνιαίως. Από τα μέτρα αυτά υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν 3.360.000 € για το 2010.
Σε ό,τι αφορά στους υπαλλήλους της Βουλής, αναστέλλεται, όπως και για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου, η χορήγηση αύξησης σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια, καθώς και η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των επιδομάτων που τυχόν προβλεπόταν. Μειώνονται, όπως και για τους άλλους υπαλλήλους του Δημοσίου, κατά 10% τα επιδόματα που είναι κοινά για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Επίσης μειώνονται κατά 10% τα επιδόματα υπερωριακής εργασίας και κίνησης. Επιπλέον μειώνεται κατά 10% το επίδομα έκτακτης αποζημίωσης όταν αυτό αντιστοιχεί μέχρι του ποσού των 1000 € ανά μήνα και κατά 15% όταν υπερβαίνει τα 1000 € ανά μήνα.
Από την εφαρμογή των μέτρων αυτών θα εξοικονομηθούν περί τα 6.000.000 € για το 2010. Με τις μειώσεις αυτές των μικτών αποδοχών, η συμβολή των υπαλλήλων της Βουλής στη μείωση των δαπανών κυμαίνεται, κατ άτομο, από 155 € έως και 350 € μηνιαίως.
Τέλος αποφασίστηκε η περαιτέρω περικοπή των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Βουλής για το 2010 κατά 3.000.000 €
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: