Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Πάνω από το στόχο τα έσοδα του προϋπολογισμού

Υψηλότερα σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί κινήθηκαν τον προηγούμενο μήνα τα έσοδα του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού προ επιστροφών φόρων αυξήθηκαν κατά 16,5% έναντι στόχου στον προϋπολογισμό για αύξηση κατά 10,8%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται και στην είσπραξη εσόδων ύψους 691 εκατ. ευρώ από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων για τη χρήση του έτους 2008, καθώς και στη μείωση των επιστροφών φόρων κατά 256 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του προηγουμένου έτους. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 10,6%, έναντι στόχου που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό για μείωση κατά 2,8%. Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 6,6%, και οι δαπάνες για τόκους κατά 31,7%. Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. είναι περιορισμένες κατά 84,3%, ενώ τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 98% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.
Αποτέλεσμα είναι ο κρατικός προϋπολογισμός να παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους 574 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1.554 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: