Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Με επιτόκιο 3,65% η σημερινή δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Δημοσίου

Συνολικό ποσό ύψους 1,95 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ .

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 4,6 φορές έναντι συντελεστή κάλυψης 3,23 στην προηγούμενη έκδοση, με την χώρα, ωστόσο, να καταβάλει υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Ο ΟΔΔΗΧ αποδέχτηκε συμπληρωματικές, μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 450 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση στη δημοπρασία των ΕΓΔ 13 εβδομάδων διαμορφώθηκε στο 3,65%, έναντι 1,67% στην προηγούμενη έκδοση της 19 Ιανουαρίου. Ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 23η Απριλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: