Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Γενική απαισιοδοξία καταγράφει η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα υποχωρεί για δεύτερο μήνα κατά 3,2 μονάδες και διαμορφώνεται στις 69,6 μονάδες, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Η απαισιοδοξία είναι διάχυτη κυρίως στο Λιανικό Εμπόριο και στις Κατασκευές και ηπιότερη στις Υπηρεσίες, ενώ στο χαμηλότερο ιστορικά σημείο είναι και η καταναλωτική εμπιστοσύνη. Η Βιομηχανία είναι ο μόνος τομέας όπου οι προσδοκίες δεν επιδεινώνονται τον Μάρτιο. 

Οι δυσοίωνες προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αβεβαιότητα εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τις προσδοκίες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Τα νέα φορολογικά και λοιπά δημοσιονομικά μέτρα, καίτοι αναγκαία για τη δημοσιονομική προσαρμογή, έχουν επηρεάσει σημαντικά τη ψυχολογία της αγοράς. Ως αποτέλεσμα ο δείκτης κινείται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα μηνών, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή επίδοση

Αναλυτικότερα:
* στη Βιομηχανία, καταγράφεται σημαντική άνοδος στις προβλέψεις της παραγωγής, η οποία ωστόσο αντισταθμίζεται από αντίστοιχη πτώση των εκτιμήσεων για το τρέχον επίπεδο της ζήτησης και των παραγγελιών. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τα αποθέματα βελτιώνονται, όμως οριακά.

στις Υπηρεσίες οι εκτιμήσεις τρέχον επίπεδο εργασιών καταγράφουν ελαφρά επιδείνωση, ενώ οι αντίστοιχες για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης βελτιώνονται ελαφρά. Ωστόσο, το στοιχείο που συμβάλλει πρωτίστως στην πτώση των προσδοκιών είναι η έντονη πτώση στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης. 

* στο Λιανικό Εμπόριο, η υποχώρηση είναι σφοδρή στις εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις και τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτηση, όπου οι σχετικοί αρνητικοί δείκτες υπερδιπλασιάζονται, με τις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να επιδεινώνονται οριακά.

στις Κατασκευές, η επιδείνωση του δείκτη εκπορεύεται περισσότερο από τις εκτιμήσεις για το επίπεδο προγράμματος εργασιών, όπου ο σχετικός δείκτης καταγράφει έντονη μείωση, πλησιάζοντας τα ιστορικά χαμηλά επίπεδά του, και λιγότερο από τις προβλέψεις για την απασχόληση του τομέα, οι οποίες ωστόσο καταγράφουν τη χαμηλότερη τιμή τους από τον προηγούμενο Μάιο.

στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη σημειώνεται ραγδαία επιδείνωση όλων των δεικτών: τόσο οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση, όσο και εκείνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας υποχωρούν περί τις 10 μονάδες. Επιπλέον, η πρόθεση των ελληνικών νοικοκυριών για αποταμίευση στο επόμενο 12-μηνο, αλλά και οι προβλέψεις για την ανεργία καταγράφουν επίσης πτωτική πορεία, η οποία ωστόσο φέρνει τους αντίστοιχους δείκτες σε νέα, ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Νέο ιστορικό χαμηλό και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης...
σημειώνει περαιτέρω πτώση τον Μάρτιο, για πέμπτο διαδοχικό μήνα και διαμορφώνεται σε νέα ιστορικά χαμηλή επίδοση, στις -58 μονάδες, μειωμένος κατά 7 μονάδες σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Οι Έλληνες είναι και πάλι έτσι οι πιο απαισιόδοξοι ευρωπαίοι, καθώς οι σχετικοί δείκτες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη κινούνται στις -14 και -17 μονάδες αντίστοιχα. Η αβεβαιότητα, οι δυσοίωνες προβλέψεις συνολικά για την ελληνική οικονομία, τα συγκεκριμένα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής τα οποία αρχίζουν να εφαρμόζονται, επηρεάζουν το εισόδημα και την καταναλωτική συμπεριφορά, δημιουργώντας δυσμενή ψυχολογία, ενώ προεξοφλούνται αρνητικά, ακόμα και αν δεν έχουν μεταφραστεί πλήρως σε πραγματική απώλεια εισοδήματος. 

Η πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Μάρτιο προέρχεται από επιδείνωση όλων των επιμέρους δεικτών, η οποία ωστόσο είναι εντονότερη στις προβλέψεις της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών και της χώρας το επόμενο 12μηνο. Οι φόβοι για άνοδο της ανεργίας ενισχύονται και πάλι, με το σχετικό δείκτη να καταγράφει νέο υψηλό ρεκόρ, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τον αντίστοιχο δείκτη στην πρόθεση για αποταμίευση.

Αναλυτικότερα:
Αισθητή υποχώρηση των προβλέψεων της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών
Οι προβλέψεις των Ελλήνων καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες καταγράφουν έντονη υποχώρηση για πέμπτο μήνα, με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται κατά 11 μονάδες χαμηλότερα τον Μάρτιο, στις -45 μονάδες. Από τα νοικοκυριά, μόλις ένα 6% (από 8%) αναμένει ελαφρά ή αισθητή βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης, με το 63% (από 53%) να προβλέπει επιδείνωση ή σημαντική επιδείνωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες της ΕΕ και της Ευρωζώνης διαμορφώνονται στις -2 και -5 μονάδες αντίστοιχα.


Σημαντική πτώση στις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας
Οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-μηνο επιδεινώνονται σημαντικά, κατά 9 μονάδες, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -44 μονάδες και το 66% (από 56%) των καταναλωτών να αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση, ενώ ένα 17% σταθερότητα (από 23%). Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώνονται στις -7 και -12 μονάδες αντίστοιχα.

Σε ιστορικά χαμηλά η πρόθεση για αποταμίευση
Η πρόθεση για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες υποχωρεί κατά 4 μονάδες και διαμορφώνεται στις -60 μονάδες, σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Από τους καταναλωτές, ένα 18% (από 19%) εξακολουθεί να κρίνει ως πιθανή ή πολύ πιθανή την αποταμίευση το επόμενο διάστημα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα (81% από 79%) δεν θεωρεί πιθανό να αποταμιεύσει το επόμενο έτος. Στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, οι αντίστοιχοι δείκτες παραμένουν στις -5 και -7 μονάδες αντίστοιχα.

Υψηλό ρεκόρ και στις προβλέψεις για την ανεργία
Σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα κινούνται και οι προβλέψεις των καταναλωτών για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες, με το σχετικό δείκτη να φθάνει τις +82 μονάδες (από +77). Και εδώ, η συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών (91% από 89%) αναμένει ελαφρά ή αισθητή ενίσχυση της ανεργίας το επόμενο 12-μηνο. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη κινούνται στις +41 και +46 μονάδες.


Υποχώρηση και της πρόθεσης για μείζονες αγορές
Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, κ.λπ.) κινείται και αυτή σε πολύ χαμηλά επίπεδα και ο σχετικός δείκτης φθάνει στις -55 μονάδες (από -44). Το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι θα αυξήσει λίγο ή πολύ τις δαπάνες του παραμένει στο 6%, ενώ αντίθετα, όσοι αναφέρουν ότι θα τις μειώσουν λίγο ή πολύ διευρύνονται στο 71% (από 63%). Στην ΕΕ και Ευρωζώνη, οι αντίστοιχοι δείκτες περιορίζονται οριακά στις -24 μονάδες αντίστοιχα.

Εντείνονται οι πληθωριστικές προσδοκίες
Οι πληθωριστικές προσδοκίες τον Μάρτιο εντείνονται, με το δείκτη εξέλιξης των τιμών τους προσεχείς 12 μήνες να διαμορφώνεται στις +25 μονάδες (από +16), στην υψηλότερη επίδοση από τον Ιούλιο. Το 58% των νοικοκυριών (από 49%) προβλέπει αύξηση των τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό, ενώ το 21% κρίνει ότι αυτές θα μείνουν σχεδόν αμετάβλητες (από 24%). Σε ΕΕ και Ευρωζώνη, οι αντίστοιχοι δείκτες ενισχύονται στις +7 και +4 μονάδες αντίστοιχα.
Μικρή υποχώρηση του ποσοστού που "αποταμιεύει λίγο ή πολύ".

Ως προς την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, τα νοικοκυριά δηλώνουν σε ποσοστό 25% (από 27%) ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ, ενώ το ποσοστό εκείνων που αναφέρουν ότι "μόλις τα βγάζουν πέρα" παραμένει στα ίδια επίπεδα (56% από 55%). Όσοι κρίνουν ότι έχουν χρεωθεί αυξάνονται ελαφρά στο 11% (από 9%), ενώ εκείνοι που δηλώνουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους παραμένουν στο 8%.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: