Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας προχώρησε η Moody's, με αρνητικές προοπτικές


Σε Α3 από Α2 υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας ο οίκος αξιολόγησης Moody's Investor Service, θέτοντας την νέα αξιολόγηση υπό αναθεώρηση για περαιτέρω υποβάθμιση.

Η υποβάθμιση, όπως εξήγησε η Moody's, βασίζεται στην εκτίμηση ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να σταθεροποιηθεί το χρέος της χώρας σε υψηλότερα και ακριβότερα επίπεδα από ότι είχε εκτιμηθεί.

Επιπλέον η Moody's διευκρινίζει ότι δύσκολα η αξιολόγηση θα παραμείνει στο Α3, εάν η κυβέρνηση δεν ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών και τονίζει ότι η αναθεώρηση θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων τριών μηνών.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι δύσκολες μακροοικονομικές και οικονομικές συνθήκες καθιστούν δυσκολότερη την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας.

«Αν και η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να είναι εντός -ή ακόμα και πιο μπροστά- των χρονικών ορίων όσον αφορά την εφαρμογή του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το δυσμενές μακροοκονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον καθιστά την απαρέγκλιτη τήρησή του σημαντικά δυσκολότερη», τονίζει η Σάρα Κάρλσον, αναλύτρια του οίκου για την Ελλάδα. 

«Είναι απίθανο να παραμείνει η αξιολόγηση στο Α3, εκτός εάν οι ενέργειες της κυβέρνησης μπορέσουν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη της αγοράς και να αντισταθμίσουν τα υψηλά επιτόκια και τη χαμηλή ανάπτυξη που θα μπορούσαν τελικά να υποβαθμίσουν την ικανότητα της κυβέρνησης να χαμηλώσει τα επίπεδα του χρέους» καταλήγει η αναλύτρια. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: