Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Το υπ. Προστασίας του Πολίτη καταγγέλλει το C4I

Στην καταγγελία της σύμβασης για την παραλαβή του C4I προτίθεται να προχωρήσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εφόσον η εταιρία δεν εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, δηλαδή να παραδοθεί το σύστημα "με το κλειδί στο χέρι".

Παράλληλα το υπουργείο παρακρατεί προκαταβολές ύψους 18,5 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω πιθανής αστοχίας του συστήματος και δεν εγκρίνει την οριστική παραλαβή του.


Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανταπόκρισης της εταιρίας Science Applications International Corporation (SAIC) στην εξώδικη δήλωση - πρόσκληση, το υπουργείο επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος του. 


Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: 


"Εκτός από τις ελλείψεις/αποκλίσεις του, που καταγράφονται στο Πρωτόκολλο (2004-00/6/2-οζ από 14.11.2008) ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Προμηθειών (Ε.Ε.Π.Π.) Συστημάτων C 4 I Ολυμπιακής Ασφάλειας, δεν προκύπτει ότι η αντισυμβαλλόμενη εταιρία απέδειξε ούτε η Επιτροπή Παραλαβής επιβεβαίωσε ότι το σύστημα είναι, σύμφωνα με τη σύμβαση και το νόμο, ενιαίο και διαλειτουργικό και ότι παραδόθηκε «με το κλειδί στο χέρι», δηλαδή πλήρως λειτουργικό και έτοιμο για επιχειρησιακή χρήση, μετά από γενική δοκιμή του σε πλήρη έκταση εφαρμογής με όλους τους αναγκαίους χρήστες του και ανεξάρτητα από την εκπαίδευση του προσωπικού.


Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δηλώνει την πρόθεσή του στην εταιρία SAIC να καταγγείλει την σύμβαση, εκτός εάν, εντός της συμβατικά προβλεπόμενης προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών, η εταιρία παραδώσει το εν λόγω σύστημα «με το κλειδί στο χέρι» ή προτείνει θεραπεία αποκατάστασης και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης υλοποίησης της εν λόγω θεραπείας, σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις
". 

Δεν υπάρχουν σχόλια: