Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Έγγραφο του ΔΝΤ: “Πιάστε τους φοροφυγάδες και μαζέψτε λεφτά γρήγορα!”

Η υστέρηση εσόδων των δημόσιων ταμείων οδήγησε το ΔΝΤ σε έγγραφη προειδοποίηση και υποδείξεις, για άμεση συγκέντρωση χρημάτων, τονίζοντας τον κίνδυνο για μη επίτευξη των στόχων για το 2011.

Το έγγραφο, το οποίο εστάλη στις 26 Οκτωβρίου, περιέχει κατευθυντήριες γραμμές για το “κυνήγι” των φοροφυγάδων και τη βελτίωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών.

Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ υποδεικνύει την αυτόματη βεβαίωση φόρου για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού υποδοχής των καταγγελιών πολιτών για περιπτώσης φοροδιαφυγής, την εντατικοποίηση των ελέγχων για ΦΠΑ και εικονικά τιμολόγια, την ενεργοποίηση των 250 “ράμπο” του ΣΔΟΕ.

Παράλληλα, απαιτεί τη...
δημιουργία φορολογικών δικαστηρίων ή το διορισμό εξειδικευμένων δικαστών που θα ασχολούνται με τις συγκεκριμένες υποθέσεις, την άμεση κατάρτιση ειδικού δημοσιοϋπαλληλικού νόμου για τις φορολογικές υπηρεσίες, τη δημιουργία συστήματος επίλυσης των φορολογικών διαφορών εντός 90 ημερών, την άρση των εμποδίων νομικής φύσεως που βάζουν εμπόδια στο κυνήγι της φοροδιαφυγής, καθώς και την εκλογίκευση της δομής των ΔΟΥ.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; το ΔΝΤ παροτρύνει την κυβέρνηση να αρχίσει να συγκεντρώνει αμέσως λεφτά και να δημιουργήσει μηχανισμούς για τη συμμόρφωση των πολιτών να υποβάλλουν δηλώσεις “εδώ και τώρα”, αφού σύμφωνα με το ΔΝΤ “πρέπει να διασφαλιστεί η έγκαιρη άρση όλων των εμποδίων που ανακόπτουν την είσπραξη φόρων, ώστε να διασφαλιστεί το σωστό αποτέλεσμα στα έσοδα του 2011″.

Δεν υπάρχουν σχόλια: