Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Έρχονται ευρωπρόστιμα 50.000€ την ημέρα για τις μέχρι σήμερα προμήθειες στα νοσοκομεία


Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας προσέφυγε η Κομισιόν καταλογίζοντας μη συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία που αφορά τις προμήθειες ιατρικού υλικού από τα κρατικά νοσοκομεία. Ζητά την επιβολή δύο ξεχωριστών ημερήσιων προστίμων, που αγγίζουν τα 50.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, η Κομισιόν κατηγορεί τα ελληνικά νοσοκομεία ότι από το 2003, απορρίπτουν τις προσφορές προμηθευτών, παρά το γεγονός ότι τα προσφερόμενα υλικά φέρουν την ειδική σήμανση «CE». Σύμφωνα με την επιτροπή «η σήμανση αυτή εγγυάται την ασφάλεια των προϊόντων και μόνο κάτω από εξαιρετικά ειδικούς όρους μπορούν οι εθνικές αρχές να απορρίψουν τη συμμετοχή τους σε ένα διαγωνισμό κρατικών προμηθειών».

Στην έρευνά της, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στην προκήρυξη του διαγωνισμού ήταν μεροληπτικού χαρακτήρα και κατά συνέπεια ...
δημιουργούσαν διακρίσεις. Υποστηρίζει ακόμα ότι τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία δεν προκρίνουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, με αποτέλεσμα τη σπατάλη χρημάτων των φορολογουμένων. Η έρευνα αυτή έγινε σε 17 νοσοκομεία και, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, κάθε μήνα η Ελλάδα δαπανά περίπου 60 εκατ. ευρώ σε ιατρικό εξοπλισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου του 2009, βάσει της οποίας όφειλε να εναρμονίσει το εθνικό της δίκαιο προς το κοινοτικό, σε ό,τι αφορά τις προμήθειες των νοσοκομείων» και ζητά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την επιβολή ημερήσιου προστίμου ύψους 7.173,6 ευρώ, για κάθε μέρα που παρέρχεται από την πρώτη απόφαση του Δικαστηρίου και ως την ημέρα της πλήρους συμμόρφωσής της. 

Παράλληλα, η Κομισιόν ζητά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επιβάλλει και ένα δεύτερο ημερήσιο πρόστιμο, ύψους 43.724,8 ευρώ. Το πρόστιμο αυτό θα επιβάλλεται όταν θα εκδοθεί η δεύτερη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ως την ημερομηνία πλήρους συμμόρφωσης της Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: