Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

O Δασκαλόπουλος του ΣΕΒ στον Όλι Ρεν, με προτάσεις φωτιά...

Συνάντηση με τον επίτροπο οικονομικών υποθέσεων της Ε.Ε., Όλι Ρεν, είχε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, που μετέβη στις Βρυξέλλες με μία λίστα μέτρων-σοκ, που υπέβαλε στον Ευρωπαίο Επίτροπο. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις του ΣΕΒ για την “εσωτερική αναδιάρθρωση του μνημονίου” είναι οι εξής:

1. Επιτάχυνση...
των διαρθρωτικών αλλαγών που αφορούν το άνοιγμα όλων των αγορών και επαγγελμάτων, απάλειψη των ελλειμμάτων όλων των δημόσιων επιχειρήσεων και δραστική μείωση της σπάταλης νοσοκομειακής και φαρμακευτικής δαπάνης.

2. Δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού που θα σιγουρέψει ότι οι μεταρρυθμίσεις σχεδιάζονται, ολοκληρώνονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί και πάντως μέσα στην επόμενη διετία.

3. Εντατικοποίηση της προσπάθειας να περιοριστεί η δημόσια σπατάλη υιοθετώντας ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα και εξειδικευμένους ποσοτικούς στόχους.

4. Λήψη μίας σειράς Μέτρων – Σοκ ώστε να καταπολεμηθεί η ύφεση και να προωθηθεί η στροφή στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη. Απαιτείται, δηλαδή, μία επανεκκίνηση της οικονομίας με μέτρα όπως:

•Η αποκατάσταση της ρευστότητας στον ιδιωτικό τομέα με:

i. Την απορρόφηση του πακέτου των €25 δισ. από τις τράπεζες.
ii. Την εξασφάλιση πόρων για την επιστροφή ΦΠΑ και εξόφληση χρεών και εκκρεμούντων τιμολογίων προς τον ιδιωτικό τομέα.
iii. Τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ευνοϊκών κριτηρίων για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα).
iv. Τον σχεδιασμό ενός χρηματοδοτικού προγράμματος για μεγάλα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αλλά κινδυνεύουν να ξεμείνουν από κεφάλαια.
v. Τον προσδιορισμό ενός ελάχιστου ύψους για τον ΠΔΕ και την ποιοτική εξέτασή του και αναβάθμισή του.

• Η λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης, όπως:
i. Η μείωση της φορολογίας στα μερίσματα.
ii. Η επιτάχυνση των αποσβέσεων για νέες επενδύσεις.
iii. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την ίδρυση και φορολογία εταιρειών συμμετοχών.
iv. Η σημαντική επιτάχυνση όλων των ιδιωτικοποιήσεων με την εξασφάλιση ότι τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους.
v. Η χρήση ιδιωτικών εταιρειών για την παροχή υπηρεσιών του δημοσίου (outsourcing).
vi. Η οριστικοποίηση των προδιαγραφών και την προκήρυξη διεθνών διαγωνισμών για 3-5 μεγάλα έργα που για καιρό τώρα βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού.

• Η εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης με αναφορά στα υπάρχοντα καθώς και στα δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

• Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού εποπτείας και συντονισμού του αναπτυξιακού αυτού σχεδίου με καθοριστική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

5. Την αναθεώρηση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής, σε μεσοπρόθεσμη βάση και με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, που θα ενισχύουν τους υπάρχοντες μηχανισμούς σε συνδυασμό με την ίδρυση σώματος δικαστικών λειτουργών εξειδικευμένων στα οικονομικά θέματα.

6. Τον σχεδιασμό και γνωστοποίηση όλων των μη προσδιορισμένων μέτρων που προβλέπει το Μνημόνιο, τα οποία ανέρχονται στο 1/3 της συνολικής προσαρμογής των €30 δισ., ώστε να υπάρξει ένα σταθερό και προβλέψιμο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ο ΣΕΒ σημειώνει στο υπόμνημα που κατέθεσε στον κ.Ρεν ότι σε μη ανταγωνιστική οικονομία που συρρικνώνεται, η χωρίς ευρωπαϊκό προηγούμενο δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδος ενέχει σοβαρούς κινδύνους: τα έσοδα μπορεί να μην συγκεντρωθούν, η οικονομία μπορεί να περάσει σε παρατεταμένη ύφεση. 

«Λύση δεν είναι πλέον η αύξηση των φόρων ή η περαιτέρω περικοπή εισοδημάτων. Μία αύξηση φόρων θα φέρει ελάχιστα (ίσως και καθόλου) νέα έσοδα, ενώ μια νέα περικοπή σε μισθούς και συντάξεις ενέχει τον κίνδυνο να σπρώξει την οικονομία βαθύτερα στην ύφεση και να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή», αναφέρει ο ΣΕΒ. 

«Η ελληνική κυβέρνηση και οι δανειστές της υπήρξαν υπερβολικά αισιόδοξοι ως προς τη φοροδοτική δυνατότητα της οικονομίας και την ικανότητα της χώρας να περάσει από ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στα δάνεια, στις επιδοτήσεις, στη δημόσια δαπάνη και στην κατανάλωση σε ένα άλλο που ευνοεί την ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις και εξαγωγές».

Δεν υπάρχουν σχόλια: