Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη, αλλά και δύο ενδιαφέρουσες πρωτιές !

Στην 23η θέση μεταξύ των κρατών της ΕΕ όσον αφορά το ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν τα οποία αφορούν την περίοδο μέχρι το τέλος Ιουνίου 2010. 

Παρά, όμως, το γεγονός ότι είμαστε χαμηλά σε διείσδυση, έχουμε δύο ενδιαφέρουσα πρωτιές. 

Η πρώτη είναι ότι είμαστε η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ευρυζωνικών συνδέσεων άνω των 10 Mbps. Συγκεκριμένα, το 88% των broadband συνδέσεων στην Ελλάδα είναι πάνω από 10 Mbps, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι πάροχοι που προσφέρουν συνδέσεις έως 24 Mbps. Η Κομισιόν θέλει όλες οι συνδέσεις στην Ευρώπη να είναι πάνω από τα 10 Mbps μέχρι το τέλος του 2013. 

Η δεύτερη πρωτιά αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης. Μέσα σε ένα χρόνο, η Ελλάδα αύξησε το ποσοστό διείσδυσης του broadband κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο 18,6%. Το ποσοστό δεν είναι κακό αν σκεφτεί κανείς πού ήμασταν, αλλά ο ευρωπαϊκός μέσος όρος  είναι κοντά στο 26%, ενώ χώρες όπως η Ολλανδία και η Δανία κινούνται σε επίπεδα άνω του 38%. Επίσης, χαμηλό είναι και το ποσοστό διείσδυσης των mobilebroadband συνδέσεων, καθώς είναι μόλις στο 2,1%, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι στο 6,1%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: