Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Υπερκάλυψη για το ομόλογο του EFSM

Κατά τρεις φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογο που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κεφάλαια που θα ενισχύσουν την Ιρλανδία σύμφωνα με τον μηχανισμό στήριξης .
Το ομόλογο, αξίας 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και διάρκειας πέντε ετών, τιμολογήθηκε στις 12 μονάδες βάσης με απόδοση 2,5%. Αυτό συγκρίνεται με απόδοση 1,77% για τα γερμανικά ομόλογα πενταετούς ωρίμανσης και 2,08% για τα γαλλικά ομόλογα.
Πρόκειται για το πρώτο ομόλογο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας - (link και εδώ) και σύμφωνα με αναλυτές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρότυπο για το ευρω-ομόλογο, όπως το επιθυμούν πολλές χώρες της ευρωζώνης. Νέο ομόλογο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα εκδοθεί στα τέλη Ιανουαρίου.

Σχόλιο typhoon: Αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν και η απόδοση ενός ευρωομολόγου. Η διαφορά του 0,73% στο επιτόκιο της Γερμανίας δεν αντισταθμίζει ούτε κατά διάνοια τον κίνδυνο που διατρέχει η ίδια από τα διαλυτικά φαινόμενα για την ευρωζώνη, το ευρώ, ακόμα και για την ίδια την Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: