Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

H Moody's απειλεί τους ισχυρούς για τις κοινωνικές τους δαπάνες... επί ποινή έκπτωσης από τη διαβάθμιση ΑΑΑ

H Moody's προειδοποίησε Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ και Βρετανία ότι στο μέλλον μπορεί να χάσουν την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑΑ που διαθέτουν, αν δεν περιορίσουν τις κοινωνικές τους δαπάνες.

Η υπηρεσία επενδύσεων της Moody's ανακοίνωσε ότι η Γαλλία, η Γερμανία, οι ΗΠΑ και η Βρετανία πρέπει να επιβάλουν μεγαλύτερο έλεγχο στις δαπάνες τους για τις συντάξεις και την υγεία αν θέλουν να διατηρήσουν τη διαβάθμιση ΑΑΑ, που τους καθιστά ως τους ασφαλέστερους εκδότες ομολόγων κρατικού χρέους.

Η Moody's σημειώνει ότι "η Γαλλία και η Γερμανία κατέγραψαν σημαντική αύξηση του δημοσίου χρέους τους, αλλά δείχνουν να ακολουθούν πολιτικές που οδηγούν στη μείωση του δημοσίου ελλείμματός τους - η Γαλλία κινείται πιο δραστικά από τη Γερμανία".

Επισημαίνονται, επίσης, οι οξείες περικοπές δαπανών που ανακοινώθηκαν από τη Βρετανία, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που επέκτειναν τις περικοπές φόρων της εποχής Bush για άλλα δύο χρόνια.

Σχόλιο typhoon: Οι λύκοι συνεχίζουν τα παιχνίδια τους ψάχνοντας για καινούργια πρόβατα. Ο στόχος τους ένας: να παραδώσουν στο απώτερο μέλλον την παγκόσμια διακυβέρνηση στους... αγαπημένους τους αρουραίους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: