Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Νέο 10ετές "λαϊκό" ομόλογο με σταθερό επιτόκιο 6,25%

 
Το συνολικό ποσό των ομολόγων που μπορεί να προμηθευτεί κάθε επενδυτής είναι απεριόριστο.
Τη δυνατότητα στο ευρύ αποταμιευτικό κοινό να προμηθευτεί με αφορολόγητη απόδοση το νέο 10ετές ομόλογο σταθερού επιτοκίου 6,25% και λήξης 19 Ιουνίου 2020, που τιμολογήθηκε την 4η Μαρτίου 2010 με ημερομηνία έκδοσης την 11η Μαρτίου 2010, παρέχει το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, για να προμηθευτούν με αφορολόγητη απόδοση το "λαϊκό ομόλογο" οι ιδιώτες αποταμιευτές υπάρχουν δύο προϋποθέσεις:


Οι τίτλοι να διακρατηθούν έως τη λήξη τους (επειδή η διακράτηση των τίτλων θα παρακολουθείται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΣΑΤ), απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του ΣΑΤ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η αστυνομική ταυτότητα και ο ΑΦΜ)
.

Οι τίτλοι να αποκτηθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης (συμπεριλαμβανομένης) έως και πέντε εργάσιμες ημέρες, δηλαδή από την Πέμπτη 11 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 18 Μαρτίου.


Το συνολικό ποσό των ομολόγων που μπορεί να προμηθευτεί κάθε επενδυτής είναι απεριόριστο, αλλά η τιμή απόκτησης των τίτλων θα καθορίζεται από τις τράπεζες και τις χρηματιστηριακές εταιρίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: