Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Την Παρασκευή 30 Απριλίου αρχίζουν οι αιτήσεις για τους ημιυπαίθριους

- το είδα στο aegaio.blogspot.com


Αρχίζει την Παρασκευή 30 Απριλίου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τους ημιυπαίθριους. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν στις Πολεοδομίες το εφάπαξ πρόστιμο για να διατηρήσουν τα επιπλέον τετραγωνικά για 40 έτη...

Η ρύθμιση αφορά τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν ή αναθεωρήθηκαν μέχρι και τις 2 Ιουλίου 2009.

Όσοι ημιυπαίθριοι κλείστηκαν με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε από τις 3 Ιουλίου του 2009 κι έπειτα υπάγονται στον νόμο περί αυθαιρέτων.

Οι χώροι που μπορούν να δηλωθούν είναι...
 εκτός των κλειστών ημιυπαιθρίων και οι σοφίτες, τα πατάρια καθώς και οι αποθήκες και υπόγεια και υπέργεια γκαράζ που έχουν αλλάξει χρήση και έχουν μετατραπεί σε δωμάτια, καταστήματα κ.λπ. Γενικώς όλοι οι χώροι που αλλάξανε χρήση αλλά βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου περιγράμματος του ακινήτου. Να σημειωθεί ότι δεν υπάγονται στον νόμο αλλαγές χρήσης που δεν προβλέπονται από τις πολεοδομικές διατάξεις περί χρήσης γης που αφορούν στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει μετατρέψει ένα ισόγειο γκαράζ σε κατάστημα υγειονομικού χαρακτήρα σε περιοχή αμιγούς κατοικίας δεν θα μπορεί να το διατηρήσει.

Διαδικασία
Η διαδικασία ξεκινάει με την δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ. Αυτό αναμένεται να είναι με ημερομηνία 29 Απριλίου 2010, όταν και λήγει η εξάμηνη αναστολή του νόμου Σουφλιά.
Ετσι από την Παρασκευή 30 Απριλίου ξεκινάει τυπικά η διαδικασία, ουσιαστικά όμως από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλλουν στις κατά τόπους πολεοδομίες φάκελο που θα περιλαμβάνει:

- Αίτηση υπαγωγής του ακινήτου τους στον συγκεκριμένο νόμο

- Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 εις διπλούν στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός ταυτότητας, το ΑΦΜ, η Δ.Ο.Υ. φορολογίας του κυρίου ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας, το εμβαδόν και η χρήση του ακινήτου, η ημερομηνία μετατροπής του δηλωμένου χώρου καθώς κι αν πρόκειται για ακίνητο πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή άλλης χρήσης.

- Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία επισυνάπτονται αντίγραφα του στελέχους της οικοδομικής άδειας, του τοπογραφικού διαγράμματος της άδειας και της κάτοψης του ορόφου.

- Παράβολο 250 ευρώ εάν πρόκειται για ημιυπαίθριο και 350 ευρώ αν πρόκειται για άλλο χώρο, το οποίο δεν επιστρέφεται και συμψηφίζεται με το τελικό πρόστιμο.

- Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου στις πολεοδομίες ή μέχρι τέλος Οκτωβρίου εάν ο ιδιοκτήτης τα στείλει με συστημένη επιστολή.Πρόστιμο
Το πρόστιμο είναι κλιμακωτό και υπολογίζεται με βάση τη τιμή ζώνης του ακινήτου. Για ακίνητα πρώτης κατοικίας σε εντός σχεδίου περιοχές, το πρόστιμο κυμαίνεται από 5% έως 9% επί της τιμής ζώνης, ανάλογα τα τετραγωνικά. Για εκτός σχεδίου πρώτη κατοικία το πρόστιμο κυμαίνεται από 6% έως 10% επί της τιμής ζώνης. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να το πληρώσουν είτε εφάπαξ με 10% έκπτωση είτε σε έξι ισόποσες δόσεις με την τελευταία να μην μπορεί να καταβληθεί πέραν του τέλους του 2011.

Όσοι δεν δηλώσουν τους παράνομους χώρους τους θα πρέπει να πληρώσουν (όπως ισχύει και σήμερα) πρόστιμο ανέγερσης και ετήσιο πρόστιμο διατήρησης, δηλαδή 30% και 5% επί της αντικειμενικής αξίας, αντίστοιχα. Το ίδιο πρόστιμο θα επιβάλλεται και σε όσες παρανομίες έχουν γίνει με οικοδομική άδεια η οποία έχει εκδοθεί από τις 3 Ιουλίου 2009 και έπειτα.

Οι δηλωμένοι χώροι φορολογούνται ξεχωριστά από τα νόμιμα τετραγωνικά του ακινήτου και δεν προσμετρώνται στα τεκμήρια διαβίωσης. Οι χώροι αυτοί μπορούν να μεταβιβαστούν κανονικά ως χώροι που διατηρούν την χρήση τους για 40 έτη.

Όσοι δήλωσαν τους ημιυπαίθριους με βάση την ρύθμιση Σουφλιά και πλήρωσαν το πρόστιμο, μπορούν να συνδεθούν με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας αφού υπάγονται και αυτοί στον νόμο Μπιρμπίλη. Όσοι ξεκίνησαν τη διαδικασία βάσει του νόμου Σουφλιά και δεν την ολοκλήρωσαν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με βάση τον νόμο Μπιρμπίλη χωρίς να πληρώσουν παράβολο εφόσον το έχουν ήδη καταβάλει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: