Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

ΕΥΔΑΠ : Στόχος η άμεση είσπραξη των οφειλών των Δήμων και Κοινοτήτων

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009 ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Νικόλαος Μπάρδης, παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, τόνισε ότι η χρήση του 2009 ολοκληρώθηκε με θετικά αποτελέσματα, παρά το δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα. Επισήμανε ότι η άμεση είσπραξη των τεράστιων οφειλών των δήμων και κοινοτήτων προς την ΕΥΔΑΠ κατά τρόπο δίκαιο, ο οποίος δεν θα θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των ΟΤΑ, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της νέας διοίκησης. Η συγκράτηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού και η βελτίωση των διαθεσίμων, με στόχο την κάλυψη των ταμιακών υποχρεώσεων της εταιρίας, συγκαταλέγονται επίσης στους άμεσους και βασικούς στόχους της.

Ο κ. Μπάρδης...
περιέγραψε τους βασικούς άξονες δράσης που έχει ήδη σχεδιάσει η νέα διοίκηση και οι οποίοι αναδεικνύουν το κοινωνικό και σύγχρονο πρόσωπο της εταιρίας και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την οικονομική της ευρωστία. Αφορούν - μεταξύ άλλων - την προστασία του περιβάλλοντος, την επέκταση των δραστηριοτήτων της και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών. 

Ειδικότερα:

- Έχει ήδη θέσει τις βάσεις για τη διευθέτηση του υδατικού ελλείμματος της περιοχής του Ασωπού, με την παροχή νερού από το υδραγωγείο Μόρνου και την επίλυση του προβλήματος διαχείρισης των αποβλήτων, με εξατομικευμένες λύσεις επεξεργασίας των βιομηχανικών λυμάτων για κάθε μονάδα στην 'πηγή'.

- Θα αξιοποιήσει τα ανενεργά έργα του υδραγωγείου Υλίκης - Μαραθώνα για την άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής του Ασωπού με νερό από τη λίμνη Υλίκη.

- Βελτιστοποιεί τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της και προχωρεί στην περαιτέρω ανάπτυξη ενεργειακών έργων (υδροηλεκτρικά, θερμοηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά πάρκα), με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας.

- Θα προχωρήσει στην υλοποίηση ενός ρεαλιστικού προγράμματος ανακαίνισης των δικτύων ύδρευσης, με στόχο τη μείωση των διαρροών, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ορθολογική λειτουργία των δημοτικών δικτύων στην Ανατολική Αττική.

-Στον τομέα επέκτασης των δραστηριοτήτων της, η ΕΥΔΑΠ θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και εμπειρία της, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους νεοσύστατους δήμους του Καλλικράτη (σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση και λειτουργία δικτύων ύδρευσης), ενώ θα επιδιώξει να μεταφερθεί και εκτός των ελληνικών συνόρων, όπως για παράδειγμα στις αραβικές χώρες.

 -Στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών θα αξιοποιηθούν οι σύγχρονες τεχνολογίες για καινοτόμες εφαρμογές, όπως η εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, που ήδη εφαρμόζεται σε μεγάλους πελάτες (βιομηχανίες, νοσοκομεία, ΟΤΑ).

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ Θεμιστοκλής Λέκκας τόνισε ότι η νέα διοίκηση από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για τη βελτίωση των οικονομικών της εταιρείας, η οποία αναμένεται να προέλθει 'από την αλλαγή νοοτροπίας και πρακτικών, από την εκτέλεση των συμβάσεων και από την είσπραξη των οφειλών από τους ΟΤΑ και το Δημόσιο. Δυστυχώς, πρόσθεσε, είναι μια δύσκολη συγκυρία για όλους και όπως κλήθηκαν οι εργαζόμενοι αλλά και η διοίκηση να μειώσουν τις αποδοχές τους, έτσι θα κληθούν όλοι οι συνεργαζόμενοι με την εταιρία να μειώσουν τα δικά τους κέρδη'. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα του ΔΣ, τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2009, τις εκθέσεις διαχείρισης του ΔΣ και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τη χρήση του 2009, τις αμοιβές του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του ΔΣ και εξέλεξε τους ορκωτούς ελεγκτές για το 2010.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: