Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

To ΣτΕ ακύρωσε τα πρόστιμα για τις υποκλοπές στις Vodafone-Ericsson!


Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε ως μη νόμιμες τις αποφάσεις της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) του έτους 2007 με τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο 76 εκατ. ευρώ στην Vodafone και πρόστιμο 7,3 εκατ. ευρώ στην Ericsson, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές που αποκαλύφθηκαν το 2006.

Το πρόστιμο στην Vodafone επιβλήθηκε για παράβαση της νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών και στην Ericsson, η οποία ήταν προμηθευτής του λογισμικού της Vodafone που επιβλήθηκε πρόστιμο, καθώς δεν έπραξε τα δέοντα προκειμένου να προληφθούν και αποτραπούν οι υποκλοπές.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι συνεδριάσεις των μελών της ΑΔΑΕ δεν γίνονται δημόσια και η μη δημοσιότητα αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι αποφάσεις που ελήφθησαν για την Vodafone και την Ericsson να είναι άκυρες. Η Ολομέλεια του ΣτΕ αφού έλαβε υπ’ όψιν της την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που επιτάσσει τον κανόνα της «δίκαιης δίκης» (άρθρο 6) και τις επιταγές του Συντάγματος για το απόρρητο των επικοινωνιών και του τρόπου λειτουργίας ανεξάρτητων Αρχών (άρθρα 19 και 101Α), έκρινε ότι ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της ΑΔΑΕ ο οποίος «θεσπίζει απαγόρευση της δημοσιότητας των συνεδριάσεων της Αρχής» είναι παράνομος, καθώς αυτές πρέπει να είναι δημόσιες.

Ακόμη, αναφέρει η Ολομέλεια του ΣτΕ ότι...
οι αποφάσεις «με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εις βάρος διοικουμένων, επιβάλλεται να εκδίδονται ύστερα από προηγηθείσα συνεδρίαση, στην οποία θα είναι ελεύθερη η είσοδος στο κοινό, να είναι δε το κείμενό τους προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη».

Τέλος, η Ολομέλεια του ΣτΕ ανέπεμψε και τις δύο υποθέσεις στην ΑΔΑΕ προκειμένου να εκδώσει άλλες νέες νόμιμες αποφάσεις προστίμων στις δύο εταιρείες.

Σχόλιο typhoon: To ΣτΕ, για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ακυρώνει μεγάλο πρόστιμο Ανεξάρτητης Αρχής για τυπικούς λόγους. Η προηγούμενη ακύρωση αφορούσε σε πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού (βλ. ανάρτηση εδώ). 
Να υποθέσουμε ότι υπάρχει "κόντρα" μεταξύ των δικαστικών ΣτΕ και Ανεξάρτητων Αρχών για τα πρωτεία στην απονομή δικαιοσύνης ???

Δεν υπάρχουν σχόλια: