Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Οι κυβερνήσεις έχουν ακόμα στα χέρια τους το κλειδί για έναν κόσμο με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

Μία αναφορά που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα θα έχει άμεση  και καταλυτική επίδραση στις παγκόσμιες προσπάθειες για την προώθηση της καθαρής ενέργειας. Η αναφορά αυτή μας λέει ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον ιδιωτικό τομέα, το "καλό" σενάριο του να μετακινηθούμε σε ένα μελλοντικό περιβάλλον ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα εξαρτάται σοβαρά από την κρατική πρωτοβουλία και οικονομική βοήθεια στον τομέα αυτό.

Η αναφορά αυτή με τίτλο "Αντιμετωπίζοντας την καταιγίδα: Η δημόσια χρηματοδότηση της ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην εποχή μετά την χρηματοοικονομική κρίση", προέρχεται από το πρόγραμμα του ΟΗΕ για το περιβάλλον (UNEP) και την Ένωση για την Χρηματοδότηση της Αειφόρου Ενέργειας (SEF), δηλαδή μία πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από τον ΟΗΕ, καθώς και από το σχήμα Νέων μορφών Χρηματοδότησης στην Ενέργεια του αμερικανικού χρηματοοικονομικού κολοσσού Bloomberg (BNEF). Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την αναφορά αυτή εδώ.

Η αναφορά αναλύει την κατάσταση...
στις χώρες-μέλη του G20 και της SEF, χρησιμοποιώντας και πρόσθετα στοιχεία που δόθηκαν από τη βάση δεδομένων του BNEF. Τελικά καταλήγει σε ένα αμείλικτο συμπέρασμα: Ενώ δίνεται όλο και περισσότερη έμφαση στις μέρες μας στο να μειώσουμε τα αποτυπώματα άνθρακα που εκλύουμε στην ατμόσφαιρα, εντούτοις κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί αν οι κυβερνήσεις του πλανήτη χαλαρώσουν τις δεσμεύσεις τους.

Ο δρόμος για την μείωση των εκπομπών άνθρακα, ωστόσο, συνεχίζει να περνά μέσα από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, είτε μέσω της άμεσης χρηματοδότησης έργων καθαρής ενέργειας, είτε όπως συνήθως γίνεται στις μέρες μας μέσω παροχών επιχορηγήσεων ή φορολογικών κινήτρων προς τις δημόσιες και τις ιδιωτικές εταιρείες.

Η αναφορά επίσης περιγράφει μία κρίσιμη σύνδεση μεταξύ των παγκόσμιων αντιδράσεων στην οικονομική κρίση. Οι δαπάνες τόνωσης της οικονομίας προβλέπεται ότι θα μειωθούν σε μεγάλο πλήθος χωρών και ειδικά στις ΗΠΑ. Θα συνεχίσουν να υφίστανται κάποιες ενέσεις ρευστότητας, αλλά αυτές θα έχουν αμελητέα επίδραση στα έργα καθαρής ενέργειας.

Αυτό σημαίνει ότι η μετακίνηση προς τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ή προς την ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα, θα αναχαιτιστεί από τις οικονομικές περικοπές που επιβάλλει το χαμηλότερο πλέον ενδιαφέρον των διαφόρων κυβερνήσεων. Εντούτοις, κάποια από τα έργα που αναφέρθηκαν προηγουμένως απαιτούν μείζονα κυβερνητική συμμετοχή για να έχουν κάποιες πιθανότητες επιτυχίας.

Το ερώτημα είναι αν οι κυβερνήσεις μπορούν ακόμα να αναλαμβάνουν τέτοιες υποχρεώσεις...

του Kent Moors Ph.D

Το άρθρο συνεχίζεται στα αγγλικά στον παραπάνω σύνδεσμο εξηγώντας το πώς οι παγκόσμιες περικοπές προϋπολογισμών επηρεάζουν δραματικά τις προσπάθειες για την εφαρμογή της καθαρής ενέργειας, σε όλον τον πλανήτη.

Σχόλιο typhoon: Η λύση στο πρόβλημα φαίνεται να είναι μία και μόνο για την παρούσα περίοδο: Φορολογικές  απαλλαγές των εταιρειών με ταυτόχρονη δεσμευτική και αμείλικτη υποχρέωσή τους (έναντι του συγκεκριμένου ποσού που προκύπτει από τη φορολογική τους απαλλαγή) για την εκπόνηση έργων καθαρής ενέργειας, περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι θα προκύψει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των φόρων με διπλάσιο και τριπλάσιο αποτέλεσμα από ότι συνήθως, αφού: (i) θα δημιουργηθούν αναγκαστικά νέες θέσεις εργασίες στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα σε καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες, (ii) θα αναβαθμιστεί το φυσικό περιβάλλον με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο και (iii) θα ικανοποιήσει  "φαινομενικά" το πάγιο αίτημα του ιδιωτικού τομέα για μείωση της φορολογίας του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: